سخنگوی ی.پ.گ: ارتش ترکیه رویاپردازی می‌کند

نوری محمود سخنگوی یگان‌های مدافع خلق- ه.پ.گ پاسخ تهدیدهای اردوغان را داده و گفته است که ترکیه نباید رویاپردازی کند

نوری محمود سخنگوی یگان‌های مدافع خلق پاسخ تهدیدهای اردوغان را داده و گفته است که ترکیه نباید رویاپردازی کند

 

ایشان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرات با اعلام آنکه عفرین ادامه کوبانی است، متذکر شد که ارتش ترکیه اگر تصور می‌کند در طول یک هفته وارد عفرین خواهد شد دچار توهم شده است.

 

نوری محمود با تأکید بر آمادگی کامل برای دفاع از ارزش‌های انسانی و دمکراتیك، خطاب به مدافعین بین‌المللی انقلاب روژاوا گفته است که عفرین اکنون در موقعیت کوبانی حین هجوم داعش است.

 

سخنگوی ی.پ.گ با انتقاد از نیروهای بین‌المللی که موضعی خجولانه در مورد تهدیدهای ترکیه اتخاذ کردەاند می‌گوید آنها دارند محاسبه‌گری می‌کنند که اگر در کدام طرف قرار بگیرند نفع می‌برند.

 

نوری محمود چشم‌پوشی بین‌المللی از جنایت‌های خونبار اردوغان در سوریه را یک تجارت کثیف خوانده است.

 

سخنگوی ی.پ.گ در مورد واکنش برخی کشورهای منطقه به شکل‌‌گیری ارتش ٣٠ هزار نفری در مرزها نیز آنرا یک بهانه دانست و گفت: نیروهای ما سال‌هاست که وجود دارند، مرزها نیز در همه این سال‌ها در کنترل ی.پ.گ و ی.پ.گ و نیروهای سوریه دمکراتیك بودەاند، بنابراین اتفاق تازەای روی نداده است.