بستا فرات: خشم سازماندهی شده، فاشیسم را در هم می‌شکند

​​​​​​​بستا فرات عضو شورای رهبری پاژک اعلام کرد، خشم سازماندهی شده زنان، فاشیزم را در هم خواهد شکست

بستا فرات عضو شورای رهبرب حزب آزادی زنان کردستان پاژک اعلام کرد، باید سازماندهی زنان کوچه به کوچه و خانه به خانه خود را به همه‌ی زنان برساند و آنها را آموزش دهد، چون تنها راه پایان خشونت بر علیه زنان، آموزش سازمانی است و تنها بوسیله‌ی خشم سازمانی زنان است که فاشیزم در هم می‌شکند.

فرات در برنامه‌ی "روژڤ ژن" در کانال ماهواره‌ای سترک تی‌وی در مورد موضوعات ۲۵ نوامبر روز مقابله با خشونت بر علیه زنان و تاثیر آن بر سیاست دولت، مبارزات مشترک زنان و روشهای خودپروری سخن گفت.

 

مبارزه در همه جا گسترده می‌شود

فرات گفت: برای آنکه بتوان سیستم ظلم را تغییر داد باید به تاریخ آن بازگشت تا بفهمیم چطور این سیستم خود را سرپا نگه داشته است.

 

در طول تاریخ این زن بوده است که تلاش و رنجش بدون نتیجه مانده است و بار اول نیز خشونت بر علیه زن رخ داده است. سیستم ظلم نیز بر همین اساس خود را بنیاد نهاده است. این سیستم در ابتدا به زن حمله کرده است و بعد از آن شروع به حمله به جامعه نموده است و با گذر زمان به فرهنگ خشونت تبدیل شده است. باید بر ضد این فرهنگ تجاوز و خشونت بر علیه زنان تنها به روز ۲۵ نوامبر اکتفا نکنیم و همیشه در حال مبارزه وتلاش باشیم. باید مبارزاتمان در تمامی مکانها و زمانها گسترش یابد.

 

برای بقای خود هرچه بیشتر به خشونت پناه می‌برند

فرات گفت: آن کسی که اراده‌ی زن آزاد را ایجاد کرد و فکر زن آزاد را درست کرد و در مقابل خشونت علیه زنان ایستاد، رهبر آپو رهبر خلق کرد بود.

 

او همچنین گفت: انزوای تحمیل شده به اوجالان همان انزوای تحمیل شده به زنان است و با هم تفاوتی ندارند. جنبش زنان کرد برای آنکه انزوا را در هم بشکنند مبارزات و تلاشهای خود را گسترده‌تر می‌کنند و با همین هدف امسال حرکتی را آغاز کرده‌اند و مبارزاتشان در چند سال اخیر بسیار نیرومندتر و موثرتر بوده است.

 

اهمیت کنفرانس زنان

بستا فرات گفت: کنفرانس بین‌المللی زنان بسیار حائز اهمیت است و برای آنکه خود را به همه‌ی زنان معرفی کند باید به صورت مداوم تلاش کند، چون این کنفرانس دری به روی امید باز خواهد کرد.

 

آنچه سبب می‌شود زنان در کشورهای مختلف حول شعار ژن، ژیان، آزادی جمع شوند، روح همین مبارزات است.

 

سازماندهی خانه به خانه

بستا فرات همچنین گفت: زنان باید خانه به خانه و کوچه به کوچه سایر زنان را سازماندهی کنند، آنها را آموزش دهند چون تنها راه پایان دادن به خشونت علیه زنان سازماندهی آنهاست. به همین دلیل فاشیسم نمی‌تواند در مقابل خشم سازمان زنان مقابله کند.

 

بستا فرات از مردانی که توسط دولت با خشونت با آنها برخورد شده است خواست که سیستم بردگی را به خوبی تشریح کنند و خود را به پیش ببرند و تغییراتی ایجاد کنند و با زنان متحد شده و مبارزات را گسترش دهند.