ه.پ.گ مشخصات سه گریلای جانباخته را اعلام کرد

مرکز اطلاع رسانی نیروی مدافع خلق طی اطلاعیه‌ای هویت سه گریلای خود که روز چهاردهم ژوئیه در مناطق حفاظتی مدیا جانباخته‌اند را اعلام کرد

مرکز اطلاع رسانی نیروی مدافع خلق طی اطلاعیەای هویت سە گریلای خود کە روز چهاردهم ژوئیه در مناطق حفاظتی مدیا جانباختەاند را اعلام کرد.

 

ه.پ.گ در اطلاعیە خود آوردە است، دشمن از سە سال پیش حملات گستردە نظامی علیە مناطق شمال کردستان و مناطق حفاظتی مدیا آغاز کردە است. ارتش اشغالگر ترکیە زمانیکە یارای مقابلە با گریلاها را ندارد بە ناچار بە تجهیزات پیشرفتە نظامی متوسل شدە و حملات خود را علیە گریلاهای جنبش آزادی شدت می بخشد.

 

ه.پ.گ در ادامە اطلاعیە خود آوردە است، روز چهاردهم ژوئیه جنگندەهای هوایی ترکیە اقدام بە بمباران روستای سیدای زاپ واقع در مناطق حفاظتی مدیا کردند. در جریان این حملات سە گریلا جان خود را از دست دادند.

 

نیروی مدافع خلق ضمن تسلیت بە خانوادە گریلاهای جدانباختە و ملت کردستان با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کرده است.

 

مشخصات شهدا به این شرح است:

    نام: حسن چاکماک

    کد سازمانی: دلیل کاراکوچان

    محل تولد: خارپت

    زمان و مکان شهادت: ١۴ ژوئیه ٢٠١٨/ مناطق دفاعی مدیا

 

    نام: سالار احمد خلات

    کد سازمانی: همزا تکوشین

    محل تولد: قامشلو

    زمان و مکان شهادت: ١۴ ژوئیه ٢٠١٨/ مناطق دفاعی مدیا

 

    نام: مجاهد کایا

    کد سازمانی: زانیار تندورک

    محل تولد: وان

    زمان و مکان شهادت: ١۴ ژوئیه ٢٠١٨/ مناطق دفاعی مدیا