آرمانج ساریا: بجز مبارزه، مقاومت و شکست استعمارگران راه دیگری نداریم

آرمانج ساریا، عضو شورای مدیریت کژار به مناسبت پانزدهم فوریه در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری فرات به ارزیابی توطئه بین‌المللی علیه خلق کُرد، هدف توطئه‌گران از حمله به عفرین و راهکارهای مبارزه با توطئه‌گران پرداخت

آرمانج ساریا، عضو شورای مدیریت کژار به مناسبت پانزدهم فوریه در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری فرات به ارزیابی توطئه بین‌المللی علیه خلق کُرد، هدف توطئه‌گران از حمله به عفرین و راهکارهای مبارزه با توطئه‌گران پرداخت

 

متن کامل گفت‌وگو به این شرح است:

-: هدف از توطئه‌ی ۱۵ فوریه علیه عبدالله اوجالان چه بود؟

_:در ابتدا توطئه‌ی پانزده فوریه علیه رهبر آپو را محکوم می‌نمایم. توطئه‌ بین‌الدولی که در شخص رهبر آپو صورت گرفت در عین حال علیه یک خلق و تمامی انسانهایی که خواهان آزادی هستند و ضد دمکراسی و آزادی است. با نگاهی به تاریخ خواهیم دید که قدرتهای فرادست هر زمان در برابر مخالفان سیستم، توطئه‌ انجام داده‌ و در نتیجه قتل‌عامهای فراوانی صورت گرفته است. در تاریخ توطئه‌های بسیاری علیه رهبران ملتها صورت گرفته است. افرادی همچون اسپارتاکوس، مزدک، چگوارا، شیخ سعید و سید‌رضا و صدها شخصیت دیگر مورد هدف توطئه قرار گرفته‌اند. اما این یک واقعیت است که با وجود تمام تلاشهای اقتدارگرایان و توطئه‌هایشان بر جوامع و ملتها، هیچگاه قادر نبوده‌اند مانع از مبارزات اجتماعی گردند. چرا که میل به آزادی مختص به یک دوره و صرفا یک خواسته نیست. از بدو پیدایش سیستم تمدن دولت‌گرا، جوامع همیشه برای حیاتی آزاد مبارزه کرده‌اند. امروزه در بسیاری از نقاط دنیا ملتها برای حیاتی زیبا و آزاد در حال مبارزه هستند و  کردها یکی از این ملتهاست و رهبر آپو معمار این مبارزه است.

 

جنبش آزادیخواهی تاکنون به نیرویی برای آزادی اجتماعی مبدل شده است. چنین موقعیتی با حقیقت رهبری تا حد زیادی در ارتباط است. رهبر آپو شخصیتی آزادیخواه، دمکرات، برابری‌طلب، اکولوژیست و سوسیالیست است.

 

ویژگیهای شخصیتی رهبر آپو در تکوین کاراکتر جنبش آزادیخواه نیز تعیین کننده  بوده است. در واقع جنبش آزادیخواهی کردستان حرکتی بر پایه‌ی رهبریت است. این جنبش را بدون رهبری نمی‌توان تصور نمود. رهبر آپو به سطحی رسیده که مرزهای کردستان را درنوردیده و در تمامی جهان تاثیر گذار بوده است. شخصیتی که مدافع دمکراسی، مساوات و آزادی است. این وضعیت جدیدی نیست. دوران ۱۹۹۹ بایستی چنین پروسه‌ای می‌بود. چرا که مبارزه‌ی آزادیخواهی کردستان در تمامی خاورمیانه در حال گسترش بود و از سوی بسیاری از جریانهای آزادیخواه مورد پذیرش قرار گرفت. چنین وضعیتی نیروهای مدرنیته‌ی کاپیتالیست را به هراس افکند.

 

مدرنیته‌ی کاپیتالیست از شخصیتی سوسیالیست همچون رهبر آپو ترسیده و برای خود خطری می‌دید. چرا که جنبشی  که وی آغاز نموده آلترناتیوی برای مدرنیته‌ی سرمایه‌داری است. نیروهای توطئه‌گر با آگاهی از نقش رهبری چنین توطئه‌ی گسترده‌ای علیه وی انجام دادند.  دلیل حضور دولتهای بسیاری در این توطئه نیز این واقعیت است. اگر دقت کنیم تمامی این دولتها از موسسان سیستم  کاپیتالیست هستند. زمانی که سیستم خود را در معرض خطر دید این گونه خائنانه توطئه را انجام دادند. مهره‌های اصلی این توطئه ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و روسیه بودند. نکته‌ی مهم این است که همین دولتها امروز هم در قتل‌عام کُردها نقش اصلی را ایفا می‌کنند. در واقع هدف از این توطئه‌ای که در شخص رهبری صورت گرفت پاکسازی تمامی نیروهایی است که خارج از سیستم کاپیتالیست قرار دارند و می‌توان گفت توطئه‌ای پانزدهم فوریه در واقع توطئه‌ای علیه ملتها است.

 

 -: به نظر شما دلیل عدم رسیدن نیروهای توطئه‌گر به اهدافشان چه بود؟

_:بله، رهبری با پارادایم خود که بر اساس آزادی زنان، اکولوژیک و دمکراتیک است اهداف این توطئه را با شکست مواجه ساخت. آنها انتظار داشتند که امید ملتها به آزادی را با اسارات رهبری کمرنگ و مبارزه‌ی یک خلق را پاکسازی کنند؛ علاوه بر این سوق دادن ترکها و کُردها درون جنگی همیشگی، تضعیف ترکیه و به تحت نظارت خود درآوردن آن است. در عین حال کردها را فدای نیروهای دولت- ملت و استمراربخشی به بحرانها در خاورمیانه است. هنوز هم چنین سیاستهایی ادامه دارد. اما رهبر آپو چهره‌ی واقعی توطئه را رمزگشایی و اهداف این توطئه را افشا و بر این اساس مبارزه‌ای را برای شکست این توطئه انجام داد. در مقابل تمامی سیاستهای ملی‌گرا، دین‌گرا و جنسیت‌گرا، پارادایمی بر اساس آزادی ارائه و ارتقاء داد. دولتها توانایی تحت تاثیر قرار دادن کُردها را نداشتند. چرا که رهبری حقیقت یک سازمان انقلابی در راستای آزادی خلقها آفرید. با پروژه‌ی ملت-دمکراتیک امکان همزیستی تمامی ملتها در صلح و برابری را نشان داد.

 

در اصل نیروهای توطئه‌گر از چنین واقعیتی غافل بودند که رهبر آپو علاوه بر یک انسان در عین حال یک ملت و یک جامعه است و یک خلق را به قیام واداشت. آنان تاثیر و پایبندی رهبر آپو بر روی خلق کُرد و ملتهای خاورمیانه را محسوب نکرده بودند. پس از این توطئه در پانزدهم فوریه، در پروسه‌ی امرالی آرا و اندیشه‌های رهبری در مجموعه‌ دفاعیات ایشان، نه تنها کُردها بلکه تمامی برای تمام بشریت چاره‌گشا واقع گردید. امروزه رهبر آپو به عنوان رهبر یک خلق پذیرفته می‌شود و افکار و شیوه‌ی حیات او توجه انسانها را جلب می‌کند و انسانهای بسیاری از اندیشه‌های او سود می‌برند و این پیروزی بزرگی است. کُردها امروز دارای رویکردی کاملا سیاسی بوده و در مقابل هر گونه انزوایی علیه رهبری به شکلی رادیکال مبارزه می‌کنند و این در واقع مبارزه‌ی آنان در برابر توطئه است. پذیرش پروژه‌ی ملتِ دمکراتیک از سوی خلق کُرد و خلق‌های همسایه در واقع نشان‌دهنده‌ی شکست توطئه است.

 

-: تاثیر این توطئه در روژهلات کردستان چگونه بود؟

_:مردم روژهلات در مقابل این توطئه واکنش نشان داده و  با  ریختن به خیابانها این توطئه را محکوم کردند. سال ۹۹ سالی شد که بسیاری از جوانان روژهلات کردستان به صفوف آزادی پیوستند. می‌توان گفت این ملحق شدن جوانان به دلیل تاثیر رهبری در این نقطه از کردستان است. روژهلات در درازای تاریخ دارای خلقی بوده که هر زمان به دفاع از ارزشها، فرهنگ و سرزمین خویش در برابر استعمار و اشغال برخاسته و در برابر آن مبارزه و در این راه آن بهای سنگینی پرداخته است. در مبارزات آزادیخواهی خلق کورد، روژهلات کردستان  دارای جایگاه مهمی است.

مردم روژهلات کردستان وابستگی فراوانی به رهبر آپو دارند و این پایبندی را هر زمان نشان داده‌اند. یکی از اهداف این توطئه  ناامید ساختن مردم روژهلات کردستان از آزادی بود. این نقشه دشمنان به جایی نرسید. روژهلات کردستان دارای ملتی است که در این مبارزات جای دارند و شهدای بسیاری به این مبارزه تقدیم کرده‌اند. ملتی است که سازماندهی خود را تکوین نموده، البته مردم روژهلات فعالیتهای بسیاری می‌توانند انجام دهند. بایستی در مورد مبارزه برای آزادی و تمامی قدرتهای استعمارگر دارای رویکردی رادیکال باشند و موضع انقلابی سال ۱۹۹۹ را گسترش دهند.

جوانان روژهلات همانگونه که در پروسه‌ی ۹۹ در مبارزه مشارکتی فعال داشتند امروز هم بایستی این مسئولیت و وظیفه‌ی خود را به جای آورند و این وظیفه بیشتر بر دوش زنان قرار دارند. اگر امروز زنان در روژهلات کردستان به دانش آزادی دست یافته‌اند محصول دسترنج رهبر آپو است. بنابراین همانند سایر نقاط کردستان زنان روژهلات هم باید به صیانت از رهبری خویش بپردازند و خط‌مشی رهبری را سرلوحه زندگی روزانه خود قرار دهند و مشارکتی فعال برای اتحاد ملی داشته باشند. روژهلات کردستان بایستی به این نکته‌ی مهم واقف باشند که تغییرات در ایران با پیشاهنگی کردها صورت خواهد گرفت. تغییری که کردها در ایران ایجاد خواهند نمود سایر ملتها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

-:آیا می‌توان توطئه را به عنوان توطئه‌ای علیه زنان نیز ارزیابی نمود؟

_:یکی از پایه‌های پارادایم مبارزه‌ی آزادیخواهی، آزادی زن است. ما انسانهایی هستیم که آزادی جامعه را از رهگذر آزادی زنان می‌دانیم. این دستاورد ثمره مبارزات رهبر آپو است. رهبری از همان دوران کودکی در جستجوی حیاتی آزاد با زنان بوده و معیارهای حیات آزاد و صحیح با زنان را در مبارزات آزادیخواهی خود جای داد. رهبری هر زمان همراه و رفیق زنان بوده است. در واقع می‌توان توطئه را به عنوان یک حسادت مردانه نیز تعریف نمود. چون سیستم هژمونی مرد هر زمان درصدد به مالکیت خود درآوردن زنان است. رهبر آپو با افکار و اقدامات خود به زنان نشان داد که مُلک نیستند و باید  برای آزادی خود بجنگند و بدین گونه دانش آزادی در زنان را ارتقاء داد.

یکی دیگر از  دلایل روا دیدن چنین توطئه‌ای علیه رهبری توسط ذهنیت توطئه‌گر این بود که این تغییرات در زنان به معنای تغییر چشمگیر در جامعه خواهد بود. ما در بسیاری از موارد مدیون رهبر آپو هستیم. اگر در تمام نقاط دنیا زنان به طرفداری ازجنبش آزادی برمی‌خیزند و به آن ملحق می‌شوند نشان‌دهنده‌ی موفقیت‌ این مبارزات و قابل اطمینان بودن آن است و این هم واقعیتی است که رهبری خلق نموده است. 

 

-: به نظر شما چه ارتباطی میان حملات علیه عفرین و توطئه وجود دارد؟

_:عفرین بخشی از انقلاب روژآوا است که بر اساس پروژه ی ملتِ دمکراتیک مدیریت می‌شود. پروژه‌ی ملتِ دمکراتیک راهکار رهبری برای دستیابی به تمدنِ دمکراتیک خاورمیانه است. عفرین یکی از جاهایی است که این پروژه در آن پیاده شده است. یکی از اهداف این تهاجمات آماج قرار دادن همزیستی خلق‌ها است. انقلاب روژآوا انقلابی است که نه تنها کردها بلکه عرب، آسوری، ترکمن و عرب‌ها را نیز در خود جای داده است. در عفرین تنوع فرهنگی بسیاری وجود دارد و حمله به عفرین در واقع تعرض به ملتها است چون این انسانها رهبر آپو را به عنوان رهبر خود می‌پذیرند. نیروهای مدرنیته کاپیتالیست از این موضوع ناراضی هستند. به این دلیل همانگونه که از ترکیه در سال ۹۹ به عنوان مهره استفاده شد امروز هم ترکیه درهمان موقعیت است و بدین ترتیب ملتهای خاورمیانه را به داخل جنگی که پایانی ندارد، سوق دادند. آنچه امروز در جریان است در واقع محصول ذهینت توطئه‌گر سال ۱۹۹۹ است و به این دلیل حملات بر عفرین بخشی از این توطئه است. امروز در هر نقطه از کردستان جنگی که بانیان آن توطئه‌گران است، تشدید می‌شود. شکست دادن این جنگها در واقع شکست دادن توطئه است.

 

-: در پایان چه پیامی برای خوانندگان این گفت‌و‌گو دارید؟

_:صیانت پروژه‌ی ملتِ دمکراتیک، ایفای نقش در برساخت آن و مبارزه برای تحقق بخشیدن به آرمانهای شهدای انقلاب دمکراتیک کردستان، پاسخی درخورِ ذهنیت‌های توطئه‌گر است. شکست دادن اهداف این توطئه و ایجاد زمینه‌های آزادی رهبر آپو وظیفه‌ای انقلابی است و بزرگترین هدف انقلاب ماست. چون آزادی رهبر آپو، آزادی ماست. راهی که به سوی آزادی ما ختم می‌شود در عین حال راه آزادی رهبر آپو است. ما مدیون رهبری هستیم و دَین خود را با مبارزه بدون وقفه برای آزادی ایشان ادا می‌کنیم. بجز مبارزه، مقاومت و شکست استعمار راه دیگری نداریم.