آرمان غفوری فعال بازداشت شده زیست محیطی مریوان کجاست؟

آرمان غفوری فعال مدنی، زیست محیطی و روزنامه‌نگار یک هفته پیش از سوی نیروهای امنیتی رژیم ایران در شهر مریوان بازداشت شده و از سرنوشت او تاکنون اطلاعی در دست نیست.

آرمان غفوری فعال مدنی، زیست محیطی و روزنامەنگار یک هفتە پیش از سوی نیروهای امنیتی رژیم ایران در شهر مریوان بازداشت شدە و از سرنوشت او تاکنون اطلاعی در دست نیست.

 

وی که از اعضای فعال انجمن چیای سبز مریوان است بدون هیچ اتهامی بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

 

اخیرا در شهر مریوان بازداشتهای گسترده از سوی رژیم انجام شده و از سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.