آزادی مریم صدیق همدانی با قرار وثیقه، تداوم بازداشت پدر و برادر وی

روز پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت مریم صدیق همدانی پس از دو ماه بازداشت توسط نهادهای امنیتی با قرار وثیقه آزاد شد.

مریم صدیق همدانی شهروند اهل اورمیه روز ۴م اسفند به همراه پدرش ابراهیم صدیق همدانی و برادرش سالار صدیق همدانی به اتهام همکاری به یکی از احزاب کرد مخالف نظام توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند.

 

آنها روز ۳م اردیبهشت پس از تحمل ۲ ماه بازجویی به زندان اورمیه منتقل شدند. ابراهیم و سالار صدیق همدانی ابتدا به بند عمومی زندان اورمیه منتقل شده اما پس از اعتراض آنها را به بند زندانیان سیاسی منتقل کرده بودند. مریم صدیق همدانی نیز به بند زنان زندان اورمیه منتقل شده بود.

 

روز پنج‌شنبه ۵ اردیبهشت مریم صدیق همدانی پس از دو ماه بازداشت توسط نهادهای امنیتی با قرار وثیقه آزاد شد.