‌‌آسایش پ.د.ک ایوب خلیل کنشگر سپر انسانی را شکنجه کرده است

اعلام شده است، ایوب خلیل از کنشگران سپر انسانی علیه اشغالگری دولت ترکیه در جنوب کردستان، توسط نیروهای آسایش پ.د.ک دستگیر شده و وی را شکنجه کرده‌اند.

  ایوب خلیل از شهروندان شهر کرکوک و عضو نیروهای پیشمرگ جنوب کردستان با هدف جلوگیری از حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه به کنش سپر انسانی در برادوست پیوسته بود. وی در زمان بازگشت به کرکوک توسط نیروهای آسایش پ.د.ک در سیدکان دستگیر شده و به آسایش مصیف در هولیر منتقل شده بود.

  ایوب خلیل کنشگر سپر انسانی از سوی نیروهای آسایش پ.د.ک به اتهام دشمنی با دولت ترکیه و ممانعت از اشغال جنوب کردستان دستگیر شده است.

  با توجه به اطلاعات به دست آمده از کنشگران سپر انسانی، ایوب خلیل به مرکز آسایش مصیف در استان هولیر منتقل شده است. نیروهای آسایش به گونه‌ای وحشیانه به شکنجه‌ی وی پرداخته و از ملاقات پدر و مادر وی جلوگیری کرده‌اند.

  باهوز جودی عضو کنشگران سپر انسانی اعلام کرد، " هدف از دستگیری اعضای این کنش از سوی نیروهای آسایش پ.د.ک ایجاد ترس در میان کنشگران با هدف پایان دادن به این کنش است. اعلام می‌کنیم، در برابر شکنجه و زندان رژیم بعث زانو نزدیم و برای پ.د.ک نیز زانو نخواهیم زد."

  باهوز جودی اظهار داشت، "هدف حزب دمکرات کردستان از این اعمال دور ساختن ما از این مناطق است و که در نتیجه‌ی آن راه را بر اشغالگری دولت ترک در جنوب کردستان بگشاید."