آسایش کلار هریم محمود را تهدید می‌کند

​​​​​​​صبح روز سه‌شنبه (١٢ مارس/٢١ اسفند) از طرف آسایش شهرک کلار در منطقه‌ی گرمیان، با یک تماس تلفنی به اطلاع مهندس هریم محمود رسانده شده است تا به مرکز آسایش برود.

صبح روز سه‌شنبه (١٢ مارس/٢١ اسفند) از طرف آسایش شهرک کلار در منطقه‌ی گرمیان، با یک تماس تلفنی به اطلاع مهندس هریم محمود رسانده شده است تا به مرکز آسایش برود. این در حالیست که هریم مدت ۱٨روز است برای پایان حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

 

هریم محمود به روژ نیوز اعلام کرده است، "صبح امروز (سه‌شنبه) از آسایش کلار با من تماس گرفته شد تا به آنجا بروم. من هم به آنها گفتم بدون حکم کتبی به آنجا نخواهم رفت. آنها از من پرسیدند که اکنون تو کجا هستی؟ من هم گفتم که خانه نیستم اگر کار ضروری دارید می‌توانید تلفنی به من بگویید."

 

وی در ادامه گفت: "نیروهای آسایش با لحنی تهدید آمیز به من گفتند که اگر نیایی بعدا با نتیجه‌ی بدی مواجه خواهی شد. من هم در جواب به آنها گفتم بدون حکم رسمی به آسایش نمی‌آیم. آنها اعلام کردند که نتیجه‌ی این کارت را بد خواهی دید."