آغاز برداشت محصول سیب و گلابی در کانتون عفرین

با وجود محاصره کانتون عفرین از هر چهارسو، خاک حاصلخیز عفرین نیازهای ساکنان را فراهم می‌کند

با وجود محاصره کانتون عفرین از هر چهارسو، خاک حاصلخیز عفرین نیازهای ساکنان را فراهم می‌کند

 

طبیعت زیبای عفرین با آغاز فصل بهار رنگ دیگری به خود می‌گیرد و درختان میوه فصل ثمردهی خود را آغاز می‌کنند. در اواسط تابستان هم که فصل برداشت محصول سیب و گلابی عفرین است.

 

در منطقه باسوته واقع در ١٠ کیلومتری شهر عفرین مرکز درختان سیب و گلابی در روژاواست. کشاورزان شب و روز کنار مزرعه‌های خود زندگی می‌کنند و از آن مراقبت می‌كنند. زنان و مردان برداشت محصول را از باغهای سیب و گلابی در این منطقه آغاز کردند. کودکان هم به خانواده کمک می‌كنند. محصول باغهای عفرین به حدی زیاد است که کشاورزان برای جمع‌آوری محصول بخشی از کار را به کارگران محول کرده‌اند.

 

محاصره عفرین به کشاورزان این کانتون روژاوا ضربه زده است. پیشتر محصولات عفرین در تمام سوریه توزیع می‌شدند و حتی بخش زیادی از محصول عفرین به لیبی صادر می‌گردید.