آمد شاهو: رهبر آپو در روژهلات کردستان خط قرمز است

... هر کسی باید نیک بفهمد چه کسی با ایران و ترکیه رابطه و مذاکره دارد و تسلیم شده است، همچنین چه کسی در امرالی مقاومت می‌کند...

آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان پژاک در میانه‌ی شرکت در یک برنامه ی رادیویی "دنگی ولات" توطئه‌ی ۱۵ فوریه و واکنش خلق روژهلات به این توطئه را تشریح کرد. وی گفت:"حمایت خلق روژهلات در سوم اسفند برای حمایت از رهبر آپو، ضربه‌ی سنگینی برای نیروهایی بود که در این توطئه شرکت کردند. همچنین انتقام خلق روژهلات از دولت اشغالگر ایران  به دلیل شرکت در این توطئه بود."

 

آمد شاهو در آغاز سخنان خویش به نمایندگی از پژاک توطئه‌ی ۱۵ فوریه را محکوم کرده و فعالیتهای اعتصاب غذا به پیشاهنگی لیلا گوون در کردستان و خارج از کردستان را تبریک گفت. وی به همه‌ی فعالین و اعتصاب کنندگان درود فرستاد.

 

آمد شاهو گفت:"نیروهای بین‌المللی در اشغال خاک کردستان و توطئه علیه رهبر آپو نقش دارند و آنرا عملی می‌کنند. در این توطئه نیروهای هژمونگرا، دولتهای اشغالگر منطقه و تعدادی از طیفهای خود فروخته‌ی کرد نقش دارند."

 

شاهو گفت، توطئه‌گران در چند مرحله سعی در رسیدن به اهدافشان را دارند.

"۱- با این توطئه خلق کرد را به تسلیم شدن وادار کنند.

۲-رهبر آپو را وادار به پذیرش شکست کردها کنند.

۳-مرحله‌ی تروریزه کردن پژاک و پ.ک.ک به پیش رود. بدین ترتیب خواستند قتل عام، کشتار، زندانی کردن و اعدام طرفداران و اعضای کادر آپویی را مشروع جلوه دهند. همچنین اشغالگری در کردستان را مشروع جلوه دهند.

۴- مرحله‌ی پاکسازی خلق کرد، اشغالگران کردستان می‌خواهند در وجود رهبر آپو، خلق کرد را پاکسازی کنند.

۵- انکار کردهاست. در سطح بین‌المللی تصمیم به امحا و نابودی کردها گرفته شده است."

 

"روژهلات کردستان با حمایت از رهبر آپو اثبات کرد"

این عضو مجلس پژاک در ادامه‌ی سخنانش به حمایت خلق روژهلات از رهبر آپو اشاره کردو گفت:"حمایت خلق روژهلات در سوم اسفند از رهبر آپو، ضربه‌ی سنگینی به نیروهای شرکت کننده در توطئه وارد کرد. این قیام انتقام خلق روژهلات کردستان از رژیم ایران به خاطر شرکت آن در توطئه علیه کردها بود. همین سبب شد تا علیه این توطئه واکنشی بین‌المللی در مقابل این تصمیم فتنه‌گران ایجاد شود. همین نشان می‌دهد که یک جامعه و یک رهبر وجود دارد، یعنی یک سازمان وجود دارد که رهبرش رهبر آپو می‌باشد."

 

شاهو لازم می‌داند که مانند سوم اسفند یک بار دیگر خلق روژهلات از رهبر آپو حمایت کنند. وی گفت:"باید خلق روژهلات در سوم اسفند به مرحله‌ی دوم توطئه با فعالیت "دیگر بس است" پاسخ داده و ازرهبر آپو حمایت کنند. با این هدف هم باید همه‌ی جامعه فعال باشند و نیروی دفاعی خود را نیرومند کنند و همه‌ی سازمانهای رژیم ایران را در هم بشکنند. اینگونه سیاست اشغالگری در کردستان پایان می‌یابد. به گفته‌ی شهید ویان سوران، دیگر زمان گفتن پایان آمده است و اکنون زمان تلاش و فعالیت است، باید فعالیتی نیرومند و بی‌نظیر ایجاد شود تا سیاستهای اشغالگران خنثی شوند و رهبر آپو آزاد شود."

 

آمد شاهو همچنین گفت،"تأسیس پژاک انتقامی تاریخی از این توطئه بود. فتوای خمینی در مورد روژهلات کردستان در ابتدای انقلاب خلقهای ایران، مرحله‌ی پاکسازی احزاب روژهلات و آزادیخواهان بود. پس از این مرحله بنیانگذاری پژاک امید و نوری برای خلق روژهلات کردستان ایجاد کرد. بدین ترتیب شناسنامه‌ی سیاسی خلق کرد در روژهلات دوباره احیا شد."

 

"اوجالان در روژهلات خط قرمز است"

آمد شاهو در پایان سخنانش از اتحاد میهنی ی.ن.ک و حزب دمکرات کردستان پ.د.ک خواست به انتقاد از عملکرد خویش در قبال خلق روی آورند.

 

"رهبر آپو حقیقت نیروها و طیفهای هژمونگرا و اشغالگران منطقه را مشخص کرد، به همین دلیل آنها با رهبر آپو دشمنی می‌کنند. پ.د.ک و ی.ن.ک که در ابتدا در توطئه دست داشتند، باید در مقابل خلق از خود انتقاد کنند. اما می‌بینیم که در مرحله‌ی دوم توطئه هم نقش دارند. این احزاب به جای آنکه اشغالگران را از کردستان بیرون برانند، خلق آزادیخواه را سرکوب می‌کنند. مانند آنچه در شیلادزه رخ داد. حکومت اشغالگر کردستان وجود پ.ک.ک را دلیل حملات ترکیه می‌دانند. این هم دورویی است. احزاب روژهلات در این توطئه دست نداشتند اما اکنون سکوت کرده‌اند و از لحن اشغالگران در مقابل رهبر آپو استفاده می‌کنند. چنین لحنی که از سوی آنان در کردستان ترویج می‌شود، مشروعیت بخشی به اشغالگری است. جاش روشنفکر و جاش حزبی با استفاده از اصطلاح "کردستان ایران و کردستان ترکیه و..." به اشغالگری کردستان مشروعیت می‌دهند. رهبر آپو در روژهلات کردستان خط قرمز است و همگان باید حد خود را بدانند. هر کسی باید نیک بفهمد چه کسی با ایران و ترکیه رابطه و مذاکره دارد و تسلیم شده است، همچنین چه کسی در امرالی مقاومت می‌کند."