آیتن آمد: بارین اکنون به سمبل زنان پیکارگر مقاومت عفرین بدل شد

آیتن آمد عضو شورای رهبری کنفدرالیسم زنان کردستان طی گفتگویی در مورد تعرض وحشیانه به پیکر بارین کوبانی مبارز ی.پ.ژ گفت حکومت ترکیه قصد داشت با شرف و غرور زنان بازی کند غافل از اینکه شهید بارین اکنون به سمبل همەی زنان پیکارگر بدل شده است.

آیتن آمد عضو شورای رهبری کنفدرالیسم زنان کردستان طی گفتگویی در مورد تعرض وحشیانه به پیکر بارین کوبانی مبارز ی.پ.ژ گفت حکومت ترکیه قصد داشت با شرف و غرور زنان بازی کند غافل از اینکه شهید بارین اکنون به سمبل همەی زنان پیکارگر بدل شده است.

 

در پی انتشار تصاویر این اقدام، بسیاری از زنان ضمن بیان انزجار خود اعلام کردند بدن آنها مایه شرم نیست.

آیتن آمد عضو شورای رهبری ك.ژ.ك در گفتگویی با خبرگزاری فرات، اقدام نیروهای ترکیه در قبال بارین کوبانی را شکستی بزرگ برای نیروهای ترکیه توصیف کرده است.

 

او می‌گوید تقابل کنونی در عفرین را نباید جنگی میان کردها و ترک‌ها یا نیروهای سوریه دمکراتیك با ترکیه تلقی کرد. آنجا نبردی میان جبهه دمکراتیک به رهبری اوجالان و نظام سرمایەداری در حال وقوع است. نیروهای کاپیتالیست برای از بین بردن الگوی دمکراتیك روژاوا هر آنچه که می‌توانند انجام می‌دهند. دست‌اندازی به پیکر مبارزان جانباخته در عفرین بخوبی ماهیت این جنگ را نشان می‌دهد. یکی از این مبارزان، بارین کوبانی است که جانش را فدا کرد و به نماد مقاومت عفرین بدل شد.

 

آیتن آمد می‌گوید: ارتش ترکیه به عنوان دومین نیروی ناتو بخصوص با تعرض به پیکر زنان می‌خواهد پیامی به مردمان منطقه بدهد که ما آنرا پیام شکست ارتش می‌خوانیم. این اقدامات نشاندهنده چیزی بجز درماندگی آنها نیست. در طول چهل سال مبارزه پ.ک.ک بارها این اقدامات تکرار شده و بازی با پیکر زنان مبارز به بخشی از هویت حکومت ترکیه بدل شده است.

 

عضو شورای رهبری ك.ژ.ك می‌افزاید: زنان پرچمدار مقاومت عفرین هستند و هجومی که از سوی تبه‌کاران ترکیه علیه بارین کوبانی صورت گرفت در واقعی هجومی علیه همه زنان بود.

 

او بدنش را به سپری برای دفاع از سرزمین و مردمش بدل کرد. تبه‌کاران ترکیه تصور می‌کردند با تعرض به بدن بارین کوبانی با شرف و غرور زنان بازی می‌کنند غافل از آنکه بارین به سمبل زنان پیکارگری بدل شد که در برابر اشغالگری ایستادەاند. زنان از بدن خود خجالت زده نشدند و از شهیدشان دفاع کردند.

 

آیتن آمد همه زنان را دعوت می‌کند که با روحیه آوستا خابور و بارین کوبانی از عفرین در برابر حملات دفاع کنند.