احمد ترک: خلق ما از حزب خود حمایت خواهد کرد

​​​​​​​احمد ترک کاندیدای شهرداری مشترک کلان شهر مردین از حزب دمکراتیک خلق‌ها اظهار داشت: خلق کرد علیه فشار و خشونت و ستم به صدای برآمده از خلق خود رای خواهد داد. خلق ما از حزب خود حمایت خواهد کرد.

احمد ترک کاندیدای شهرداری مشترک کلان شهر مردین از حزب دمکراتیک خلقها با توجه به اراده نستوه خلق اعلام کرد که آنها منتظر نتایج انتخابات در ٧ ژوئن هستند. احمد ترک سالیان درازی است که در عرصه سیاست در سطح کردستان و ترکیه حضور فعال داشته و از تجربه‌ای غنی و بزرگ در این رابطه برخوردار است.

 

احمد ترک در این رابطه با خاطرنشان ساختن ستم و ظلمی که در چند سال اخیر بر خلق کرد تحمیل می‌شود، اظهار داشت: خلق کرد به رغم آنکه هزینه‌های زیادی را تقبل کرده است، همچنان به انتخابات باور داشته و به حقیقت رای داده است. به دلیل سرکوب و شدت خشونتها، سکوتی در جریان است. اما اراده نستوه خلق علیه قیمهای دولت بسیار قدرتمند است. به هر روستایی که می‌رویم، به ما می‌گویند احتیاجی به آمدن شما نبود، ما از طریق تلویزیون روند امور را پیگیری می‌کنیم. می‌بینیم که چه سنخ دشمنی‌ای با خلق کرد در جریان است. در این رابطه هیچ گاه به ورطه شک و تردید نمی‌افتیم. می‌بینیم که چگونه نظامیان علیه روستائیان به خشونت دست می‌زنند. به دیدار از هر روستایی که می‌رویم، با قیم‌ها و نظامیان به همان روستا رفته و ساکنان روستا را تهدید می‌کنند. بعضی از اوقات نیز قبل از آنکه ما به روستایی برویم، به آنجا رفته و ساکنان روستا را تهدید می‌کنند.

 

نتیجه‌ای همانند ٧ ژوئن سال ٢٠١۵

احمد ترک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خلق کرد موضع خود را نسبت به آزادی و دمکراسی نشان داده است. این خلق سالیان درازی است که هزینه‌های سنگینی را متحمل و با تمامی این موارد همچنان ایستادگی کرده است. اینگونه نیز خواهد بود. بر این باورم که نتایج انتخابات پیش رو در ٣١ مارس امسال همانند نتایج انتخابات ٧ ژون سال ٢٠١۵ خواهد بود. اما همراه با سکوت موجود خلق از اراده ای نستوه برخوردار است. خلق ما یک خلق سیاسی است. تمامی رویدادها را از نزدیک پیگیری و رصد می کند. شاید کاملا به زبان ترکی مسلط نباشند اما از نزدیک امور را رصد کرده و مترصد هستند که سیاستمداران چه بر زبان آورده و چگونه سیاست ورزی می‌کنند. در نهایت نتیجه‌ای که ما به دست خواهیم اورد، دمکراسی را قدرتمند می‌سازد. خلق ما مسئولیت خود را در قبال حزب خود و دمکراسی به جای خواهد آورد.

 

شهرداریها را به مراکز نظامی تبدیل کرده اند

احمد ترک خاطرنشان ساخت که شهرداریها نهادهای مردمی بوده و لازم است که جوابگوی نیازمندیهای خلق باشند، بر این باورم که همین امروز، ورود شما به یک پایگاه نظامی بسیار آسانتر از ورود به شهرداری است. به سختی می‌توانید وارد ساختمان شهرداریها شوید. ما شهرداری خلق را مبنایی برای حل مشکلات و گفت وگو و دستیابی به راه حل مشکلات خلق قلمداد می‌کنیم. شهروندی که قصد ورود به شهرداری را دارد در چند جا مورد بازرسی و بازپرسی قرار می‌گیرد. چنین شهرداری‌ای چگونه می‌تواند مایه خیر شهروندان باشد؟ با خلقمان یکی هستیم، در میان خلقمان با راحتی و آسودگی رفت و آمد داریم. اما آنها در شهرها و روستاها با محافظان و پلیس دست به تبلیغات می‌زنند.

 

خلقمان خواهان دمکراسی است

احمد ترک در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تمامی خلق زیردست به حزب دمکراتیک خلقها رای داده و به این حزب می‌پیوندند. سالهاست که زحمات فراوانی در این باره متحمل شده‌ایم، هزینه های فراوانی داده شده است. خلقمان همیشه درخواست آزادی و دمکراسی را داشته است. خلقمان عاشق دمکراسی و آزادی است. اگر هویت خلقها انکار و ممنوع شود، خلق نیز از هویت خود حفاظت و صیانت به عمل خواهد آورد. اما صرفا این مساله نیست، خلق ما با ذهنیتی که حافظ آزادی، دمکراسی و آشتی است پیوند خورده است.