احمد ترک و آلتینداغ احکام ابلاغ رسمی خود را گرفتند

این دو همراه با ابرو گونای، نماینده‌‌‌‌‌ی شهر مردین از حزب دمکراتیک خلق‌‌‌‌‌ها و دیگر شهرداران منطقه به دفتر هیات انتخابات این شهر رفته و ابلاغ‌‌‌‌‌های رسمی خود را گرفتند.

احمد ترک و فیگن آلتینداغ شهرداران مشترک کلان‌‌‌‌‌شهر مردین ابلاغهای رسمی خود را برای شهرداری این شهر گرفتند. این دو همراه با ابرو گونای، نماینده‌‌‌‌‌ی شهر مردین از حزب دمکراتیک خلق‌‌‌‌‌ها و دیگر شهرداران منطقه به دفتر هیات انتخابات این شهر رفته و ابلاغ‌‌‌‌‌های رسمی خود را گرفتند.

 

با تمام قدرت خود فعالیت خواهیم کرد

احمد ترک با ابراز سپاس از تمامی خلق‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ مردین اظهار داشت: شهرداری محلی برای خدمت است. ما با تمامی قدرت خود به خدمت‌‌‌‌‌رسانی خواهیم پرداخت. با روحیه‌‌‌‌‌ای سرشار از شوق به خلقمان خدمت خواهیم نمود. به منظور حل مشکلات همواره تلاش کرده‌‌‌‌‌ایم. با خلق مردین و سازمان‌‌‌‌‌های جامعه‌‌‌‌‌ی مدنی فعالیت نموده و امیدواریم در این شهر اقدامات خوبی انجام شوند.

 

اعتصاب‌‌‌‌‌های غذا

احمد ترک، شهردار مشترک کلان شهر مردین در ارتباط با اعتصاب‌‌‌‌‌ غذاهایی که به منظور خاتمه دادن به انزوای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در جریان هستند اظهار داشت: از رئیس جمهور و وزیر دادگستری می‌‌‌‌‌خواهم قبل از آنکه انسانهای بیشتری جان خود را از دست بدهند باید در این جریان مداخله کرد. ما خواهان مرگ هیچ کسی نیستیم. با رسیدن احمد ترک به شهرداری مردین وی به ایراد سخنرانی پرداخته و اظهار داشت: همراه و همگام با خلقمان به فعالیت و کار خواهیم پرداخت. ما هیچگاه حقوق کارگران را به تاخبر نخواهیم انداخت. به هیچ اقدامی که برخلاف انتظارات خلقمان باشد دست نخواهیم زد. فیگن آلتینداغ در پایان سخنان احمد ترک، با حاضران در این مراسم به گفتوگو پرداخته و مراتب سپاسگذاری خود را از خلق‌‌‌‌‌های مردین اظهار داشت.