ادامه مصائب زلزله‌زدگان و نبود سرپناه مناسب در باد و باران

با وجود گذشت روزها از وقوع زلزله‌ در ایالت کرماشان، مصیبت‌های زلزلەزدگان به پایان نرسیده و نبود سرپناه مناسب بزرگترین مشکل آنهاست.

با وجود گذشت روزها از وقوع زلزله‌ در ایالت کرماشان، مصیبت‌های زلزلەزدگان به پایان نرسیده و نبود سرپناه مناسب بزرگترین مشکل آنهاست.

 

تصاویر به دست آمده از سرپل ذهاو و روستاهای اطراف آن نشان می‌دهد که باد و توفان در منطقه جاری شده است.

 

چادرهای توزیع شده میان زلزله زدگان در میان باد و توفان تکان می‌خوردند و سرپناه مناسبی برای خانوادەها و به ویژه کودکان نیستند.

 

باران سیل‌آسا نیز شرایط را بدتر کرده است. بسیاری از مردم به دلیل نگرانی‌ از اوضاع آب و هوا، شب را در ماشین و خیابان گذراندند و بە چادرهایشان برنگشتند.

 

دولت ایران و نهادهای مسئول حکومتی، علیرغم انبوه کمک‌های نقدی و غیر نقدی خلق‌های ایران به زلزله‌زدگان، هنوز نتوانستەاند مهمترین نیاز افراد بی‌خانمان که همان سرپناه است را تأمین کنند.