ارتش ترکیه اراضی حومه روستای بدوهه را به آتش کشید

حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه علیه خلق و محیط زیست جنوب کردستان ادامه دارند. ارتش ترکیه با مستقر شدن در منطقه‌ی کانی ماسی به آتش زدن اراضی پرداخته‌ است.

  پس از واگذاری تپه‌های منطقه‌ی کانی ماسی به ارتش اشغالگر ترکیه توسط پ.د.ک، نظامیان ترکیه این منطقه را توپباران کرده و در  نتیجه‌ی آن اراضی منطقه آتش گرفت.

  در نتیجه‌ی حملات توپباران‌های ارتش ترکیه اراضی حومه روستای بدوهه آتش گرفته و به باغ و زمین‌های کشاورزی روستاییان زیان وارد شده است.

  همچنین ورود به روستاهای مرزی شمال و جنوب کردستان ممنوع شده است.

  اعلام شد، با ورود هر شخصی به این مناطق هدف حمله قرار گرفته و در صورت وقوع هر رخدادی مسئول خواهند بود.

  اعلام شده است که ورود به روستاهای سپنداره، بدوهه، کری، بروژه کانی‌ماسی و دریشکه ممنوع بوده و اهالی قادر نیستند به روستای خویش بازگردند.