ارتش ترکیه بازهم روستاهای دامنه قندیل را بمباران کرد

جنگنده‌های ارتش غاصب ترک یکبار دیگر حوالی بوکریسکا و دولا برانا در عرصه قندیل را هدف قرار دادند

جنگنده‌های ارتش غاصب ترک یکبار دیگر حوالی بوکریسکا و دولا برانا در عرصه قندیل را هدف قرار دادند

 

در روزهای اخیر پرواز پهپادهای تجسسی بدون سرنشین ارتش ترکیه بر فراز آسمان قندیل افزایش یافته است. پس از پرواز چند روزه پهپادهای متعلق به ترکیه روستاهای دامنه قندیل آماج حملات جنگنده‌های ترکیه قرار گرفتند.

 

به نقل از منابع آگاه محلی هواپیماهای ارتش ترکیه امروز ساعت ١١ حوالی روستاهای بوکریسکان و منطقه دولا برانا را در این عرصه بمباران کردند.

 

حمله هوایی ترکیه باز هم به باغ، مزارع و زمین‌های کشاورزی منطقه زیان وارد کرده است.