ارتش ترک مسجد روستا را بمباران کرد

​​​​​​​هواپیماهای ارتش ترکیه روز ٣٠ اکتبر/ ٨ آبان به روستای بیداده در منطقه چمانکه در استان دهوک حمله کردند و مسجد روستا و تعدادی از منازل ساکنان را بمباران نمودند

هواپیماهای ارتش ترکیه روز ٣٠ اکتبر/ ٨ آبان به روستای بیداده در منطقه چمانکه در استان دهوک حمله کردند و مسجد روستا و تعدادی از منازل ساکنان را بمباران نمودند

 

مام احمد یکی از ساکنان روستای بیداده در گفتگو با خبرگزاری فرات ضمن محکوم کردن حملات ترکیه گفت که حمله به مسجد مسمانان با هیچکدام از ادیان آسمانی همخوانی ندارد.

 

وی هدف از حمله به اماکن مذهبی از سوی دولت ترک را تقبیح کرده و خواهان عکس‌العمل مسلمانان واقعی علیه دولت ترکیه شد.

 

مام احمد افزود:"دولت ترک به خیال اینکه با حمله هوایی و بمباران می‌تواند ما را وادار به ترک روستا کند مناطق مسکونی را بمباران کرد اما به انان می‌گوییم که یک گام به عقب برنخواهیم داشت و زندگی خود را به روال گذشته در خانه‌هایمان ادامه می‌دهیم."

 

 مام احمد از آحاد کردستانی‌ها و باورمندان آیین اسلام خواست تا از مبارزه حق‌طلبانه و آزادیخواهانه کردستان حمایت نمایند.