ارتش غاصب ترک ساکنان منطقه برادوست را تهدید کرد

​​​​​​​ارتش رژیم اشغالگر ترکیه ساکنان منطقه برداوست را نسبت به برپا کردن آتش نوروز و برگزاری جشن نوروز تهدید کرد

گزارش‌‌های دریافتی حاکیست ارتش ترکیه ساکنان اطراف کوه چیادل از جمله روستاهای خلیفان، للیکان، گورشا، بوزینه، ناومرگان و برسنان را نسبت به برپایی آتش نوروز مورد تهدید قرار داده است. این رفتار رژیم ترک با خشم ساکنان روبرو شده است.

 

ارتش ترک به ساکنان این روستاها گفته است که درصورت برگزاری جشن نوروز و برپایی آتش برگزارکنندگان را مورد بازخواست قرار می‌دهد.

 

تهدید ساکنان منطقه از سوی رژیم ترک در حالی است که تا سال گذشته اهالی منطقه با برپایی آتش در ارتفاعات جشن نوروز را جشن می‌گرفتند. اما در پی واگذاری این منطقه از سوی حزب دمکرات کردستان عراق- پ.د.ک به رژیم فاشیست و کردستیز ترکیه شهروندان مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته‌اند. ارتش ترک با همکاری پ.د.ک اقدام به تأسیس مقر‌های نظامی و استقرار توپ، دوشکا و تانک در آنها نموده است.

 

ساکنان منطقه اعلام کرده‌اند که علی‌رغم تهدید‌های اشغالگران، آنها صرف هر هزینه‌ای آتش نوروز را برپا خواهند کرد.