ازدمیر: حصر با مقاومت درهم می‌شکند

مقاومت روزه‌ی مرگ مروان ممدوح ازدمیر در ۵مین روز ادامه دارد. وی در پیامی به خلق جنوب کردستان اعلام کرد؛"خلق جنوب کردستان از ما حمایت خواهند کرد."

  مروان ممدوح ازدمیر در شهر سلیمانیه جنوب کردستان علیه حصر رهبر خلق کرد از پنج روز پیش دست به روزه مرگ زده است.

  ازدمیر اهل جولمرگ شمال کردستان، ۸ ماه قبل به دلیل فشارهای سیاسی به جنوب کردستان آمده است. وی بارها به دلیل فعالیت‌های سیاسی دستگیر شده است.

 

حصر را در هم می‌شکنیم

  ازدمیر اعلام کرد، "به دلیل تاخیر من در پیوستن به مبارزات علیه حصر رهبری چنین تصمیمی را گرفتم. با مقاومت ۷ هزار زندانی و همه فعالانی که در مقاومت اعتصاب غذا بسر می‌برند ما پیروز خواهیم شد و حصر را خواهیم شکست."

 

خلق جنوب کردستان حامی ما هستند

  ازدمیر اظهار داشت که خلق جنوب کردستان برای تحقق آزادی مبارزات بسیاری صرف نموده‌اند. وی افزود،" تعداد بسیاری پیشاهنگ برای مبارزه بپاخواسته‌اند. خلق جنوب کردستان برای دستیابی به آزادی به خوبی می‌داند که چه تصمیمی را بگیرند. آن‌ها از مقاومت‌های اعتصاب غذا حمایت خواهند کرد."