اسامی جانباختگان کورتک اعلام شد

در ساعات عصر دیروز در نتیجه‌ی بمباران‌های دولت اشغالگر ترکیه در کوهستان کورتک در قندیل، ۳ غیرنظامی جانباخته و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

  عصر پنجشنبه ۲۷ ژوئن/ ۶تیر هواپیماهای جنگنده‌ی ارتش اشغالگر ترکیه ۲ خودرو غیرنظامیان در کوهستان کورتک در قندیل را هدف قرار دادند. در نتیجه‌ی این بمباران‌ها ۳ تن کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند.

  در میان سرنشینان این خودرو‌ها کودک نیز قرار دارد.

  در نتیجه‌ی این حملات عبدالله علی مینه ( ۵۳ ساله)، کردستان عبدالله ( ۳۰ ساله) و هریاد محمد ( ۱۹ ساله) جانباختند.

  همچنین محمد عبدالله، تایبت محمد عبدالله، بناز عبدالله، رابعه محمد ( مادر جانباختگان) در نتیجه‌ی این حملات زخمی شدند.

  هواپیماهای جنگنده‌ی دولت اشغالگر ترکیه در ۲۱ آگوست ۲۰۱۱ خودرو غیر نظامیان را در کوهستان کورتک در قندیل هدف قرار داده بودند. در نتیجه‌ی این حمله ۷ تن از اعضای یک خانواده که در میان آن‌ها کودکی به نام سولین (۸ ماهه)قرار داشت جانباختند.

  همچنین هواپیماهای جنگنده‌ی ترکیه آخرین مرتبه در روز ۲۶ ژوئن / ۵ تیر در منطقه‌ی گوشین در برادوست واقع در جنوب کردستان غیر نظامیان را هدف قرار داده بودند. در نتیجه‌ی این بمباران‌ها یک غیر نظامی کشته و ۳ تن دیگر زخمی شدند.