اعتراض کسبه‌ی میدان میوه و تره بار سقز به صدور مجوز ساخت جدید

کسبه‌ی میدان میوه و تره بار سقز امروز نسبت به صدور ساخت میدان جدید میوه و تره بار به اعتراض پرداختند

کسبه‌ی میدان میوه و تره بار سقز امروز نسبت به صدور ساخت میدان جدید میوه و تره بار به اعتراض پرداختند.

 

به گفته‌ی کسبه اداره‌ی کل صنعت و معدن و تجارت کردستان به فردی مجوز ساخت میدان جدید میوه و تره بار را داده است و این در حالی است که آنها خود با تشکیل تعاونی سعی در گرفتن این مجوز و ساخت یک میدان بزرگ با سرمایه گذاری مشترک نموده‌اند.

 

اما حالا با صدور مجوز برای فرد دیگری و ساخت یک میدان تازه کسب و کار آنها به خطر افتاده و به گفته‌ی کسبه وجود دو میدان بار در شهر سقز سبب کساد کسب و کار آنها خواهد شد.