اعتصاب عمومی در بانه و جوانرو در دومین روز خود ادامه یافت

امروز دوشنبه ۲۷ فروردین بازاریان و کسبه ی شهرهای بانه و جوانرو در اعتراض به بستن معابر کولبری و مسدود نمودن مرزها اقدام به بستن مغازه ها و تعطیلی کامل بازار نمودند.

امروز دوشنبه ۲۷ فروردین بازاریان و کسبه ی شهرهای بانه و جوانرو در اعتراض به بستن معابر کولبری و مسدود نمودن مرزها اقدام به بستن مغازه ها و تعطیلی کامل بازار نمودند.

 

شهروندان جوانرو با پهن کردن سفره ی خالی وضعیت بد معیشتی خود را ابراز کردند.

 

بستن معابر کولبری در مرزهای روژهلات سبب متضرر شدن بازاریان و از بین رفتن سرمایه های آنها شده است.علاوه بر بازریان چندین هزار خانوار که از راه کولبری امرار معاش میکردند به طور کامل بیکار شده اند.

 

رژیم در راستای گسترش فقر و بیکار کردن خلق روژهلات معابر مرزی و کولبری را به بهانه ی باز کردن مرز پیله وری و ریشه کن کردن کولبری مسدود نموده و این در حالیست که در معابر جدید پیله وری گمرک کالاها به حدی بالاست که امکان فعالیت را از بازاریان و کسبه گرفته است.

 

هم زمان با گران شدن دلار و ارز و مسدود کردن معابر کولبری توسط رژیم نرخ بیکاری در روژهلات به شدت بالا رفته و مردم سرمایه ی خود را از دست داده اند.