اعتصاب غذای هریم محمود در روز ۱۷م ادامه دارد

​​​​​​​هریم محمود اهل شهر کلار در منطقه‌ی گرمیان جنوب کردستان، از تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ برای پایان حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است

علی‌رغم آنکه وضعیت سلامت هریم محمود نامناسب است و ۶ کیلو وزن کم کرده است و همچنین دید چشمانش کم شده است اما او بر ادامه‌ی اعتصاب خود اصرار دارد.

 

دکتر نهرو صلاح که وضعیت جسمانی هریم محمود را تحت نظر دارد به خبرگزاری فرات گفت: "هریم به دلیل اعتصاب غذا ۶ کیلو وزن کم کرده است. توانایی تحرک و سر پا ایستادن را ندارد. دید چشمانش کم شده و نمی‌تواند مثل گذشته بخواند یا بنویسد."

 

اگر چه وضعیت جسمانی هریم محمود نامناسب است، اما وی دارای روحیه‌ی خوبی می‌باشد و بر ادامه اعتصابش اصرار دارد. وی می‌گوید،"تا حصر رهبر آپو پایان نیابد به اعتصابم پایان نخواهم داد."