اعتصاب غذای ١۴٢ زندانی سیاسی پرونده پ.ک.ک و پاژک در زندان‌های استان مردین

​​​​​​​زندانیان محبوس در بخش ا زندان مردین برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد دست به اعتصاب غذا زده بودند. اکنون تعداد زندانیان اعتصاب غذا در این استان به ١۴٢ نفر رسیده است

از ۵ ژانویه ٢٠١٩/ ١۵ دی ١٣٩٧ در محکومیت حصر عبدالله اوجالان ٩ زندانی گروه E زندان مردین دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

 

با گسترش اعتصاب‌ غذا در تمام ترکیه از روز ١ مارس/ ١٠ اسفند بیش از ١۴٢ زندانی سیاسی از جمله ١۴ زن در زندان‌های استان مردین دست به اعتصاب زده‌اند. علاوه بر کودکان، زندانیان بیمار و زندانیانی که جزای آنان کمتر از یک سال حبس می‌باشد تمام زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

 

عىدالقادر تورای روزنامه‌نگار، اوغور آکگیول. چتین کورشون، علی سینجار رییس مشترک مردین ه.د.پ، زندانیان پرونده نصیبین و عبدالکریم اردم رییس مشترک دیرک که توسط قیم گماشته شده اردوغان از کار برکنار و به حبس محکوم گردید در اعتصاب غذا هستند.

 

مسئولین زندان در واکنش به گسترش مقاومت یک روز پس از اعتصاب غذای سرتاسری (٢ مارس/ ١١ اسفند) تحقیقات در مورد ١٣٢ زندانی اعتصاب کننده  را آغاز کرده‌اند.

 

اسامی زندانیانی که از ۵ ژانویه/ ١۵ دی‌ماه به اعتصاب غذا پیوسته‌اند به این شرح است:

سیبل آکدنیز، بایرام دمیرهان، ودات دویوش، مهسون شن، زانا یلماز، شریف دمیرتاش، بیردال آبای، بارش آکگول و اُکتای گول.

 

اسامی زندانیانی که از ١ مارس/ ١٠ اسفند در استان مردین به اعتصاب غذای سراسری در زندان‌های رژیم فاشیست ترک پیوسته‌اند به این شرح است:

عزیزه‌ یاغز‌، گولی داشچی‌، شیرین ا‌رتورك‌، سلما د‌میرجان‌، روژین دورماز‌، الیف د‌نیز‌، نوبهار اُزد‌میر‌، هفیدار آیدن‌، دیلان آسلان‌، نورجان گونای‌، سیمانور پاموك‌، روناهی سرداش‌، اَ‌مینه‌ اَرول‌، ا‌رسین چیچك‌، مهمهت باشاتل‌اُغلو‌، جلیل داغ‌تكین‌، علی آكیوز‌، عبدالله آتالای‌، فیكرت آلام‌، حسن آسلان‌، سلمان آجت‌، محمود اینان‌، سرهات باشار‌، صلاح‌الدین تورك‌، مهسون گچگین‌، احمد آلتون‌كایناك‌، باو‌ر باشار‌، عمر گولر‌، محمود آیدن‌، بایرام سفگین‌، رمضان كلنچ‌، فرات آرزو‌، چنگیز یوسف‌اُغلو‌، عیسی ناس‌، داود بوزان‌، نورالله اَ‌لیش‌، سینان كارابوك‌، مهمت سومبول‌، ابراهیم توكتاش‌، اُغور آكگول‌، آسلان اُزدوراك‌، آكار ایكبال‌، عباس‌ اَلیش‌، شیخموس دال‌، فرهات دوغان‌، ابراهیم هالیل كاراتاش‌، اجویت گوكالپ‌، عرفان آكتای‌، امراه اَمن‌، عبدالقادر تورای‌، دوران آك‌دوغان‌، احمد آیاز‌، بنیامین چالهان‌، نچیروان كایا‌، شوكرو آیبك‌، مهمت علی ایزجی‌، حسن دوراك‌، هڤال اُرال‌، امید دنیز ا‌رتم‌، عبدالرحمن شمشک‌، فرات چیفتچی‌، حامدآجو‌، حمدالله اوز‌، طوفان ایلباش‌، عمر كاراتاش‌، اونور یلماز‌، مظلوم یاشا‌، فرات داری‌، دوران آك‌گول‌، مهمت آ‌كتیرن‌، مظلوم اروغلو‌، صبری اُكتان‌، صبحی داغ‌هان‌، شیخموس کوچ‌، مهمت صالح گلتكین‌، مهمت زیریگ‌، روژهات آیدن‌، ایلهان دایان‌، دوغان اُزباغچه‌جی‌، مهمت توكای‌، علی تونا‌، فرز‌نده‌ آكسوی‌، علا‌الدین اَجر‌، عثمان آكباش‌، صبری كومورجو‌، شریف تكین‌، محی‌الدین دینلر‌، ر‌جب یل‌، مهمت فاروق اَ‌نگین‌، مهسوم چای‌، رسول ا‌رغون‌، مهمت شوكرو آیكال‌، عبدالله اینال‌، ماهیر كاپان‌، مهمت چویر‌ن‌، صبحی سویلمز‌، الیاس دوغان‌، چتین كورشون‌، نظام‌الدین یلماز‌، احسان سیهان‌، مسلم آگرمان‌، سرهت ایچن‌، ابوبکر کوچ‌، توران كایگسز‌، صادق تان‌، ا‌ركان بنلی‌، نورالله آكیوز‌، جمهور آلتاش‌، د‌رویش آك‌یور‌ك‌، یالچن بولغان‌، الهامی ایشچی‌، و‌دات اونجو‌، محی‌الدین دورماز‌، ادریس جانر‌، مهمت امین اوتكر‌، رمضان دوغان‌، ابراهیم یلدز‌، لقمان یالچن‌، عثمان بوزكورت‌، ا‌نس تاشكن‌، ابوذر آزاک‌، احمد اورون‌، علی سینجار‌، مسعود چتین‌، مسعود دمیرجان‌، ا‌كر‌م یوش‌، نورالدین آلتان‌، باران یالچن‌، عبدالكریم ا‌ردم‌، رمضان آزاک، مهمت عگیت اوچال‌، سراج یوكسل.