اعتصاب غذا در جنوب کردستان؛ وضعیت یاغز وخیم است!

​​​​​​​اعتصاب غذا در جنوب کردستان برای پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر وضعیت سلامتی ناصر یاغز وخیم اعلام شده است

اعتصاب غذا که از سوی نمایندگه ه.د.پ در جنوب کردستان از روز ٢١ نوامبر ٢٠١٨ آغاز شده بود در ۶١مین روز ادامه دارد. امروز دسته‌ی ٣١ این اعتصاب را دور گرفتند.

 

مزگین آری عضو نمایندگی ه.د.پ خواهان پایان حصر اوجالان شد و افزود:"لیلا از ٧۴ روز پیش و ناصر یاغز از ۶١ روز پیش اعتصاب غذای نامحدود و بازگشت‌ناپذیر را آغاز کرده‌اند. وضعیت سلامتی هر دوی آنان وخیم است. لازم است کردها و دوستان آنان علیه حصر اوجالان با صدای بلندتری به میدان آیند."

ناصر یاغز که حال وی وخیم اعلام شده از ناراحتی‌های جسمانی فراوانی رنج می‌برد. یاغز روز گذشته در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرده بود که تا کسب نتیجه به اعتصاب غذایش ادامه خواهد داد.

 

اعتصاب غذا در سلیمانیه وارد ٣٨مین روز شد

اعتصاب غذا در سلیمانیه که از سوی جمعیت کارگران مزوپتامیا آغاز آغاز شده بود در ٣٨مین روز همچنان ادامه دارد.

 

امروز گروهی از زنان دامنه قندیل به دیدار اعتصابگران رفتند.

 

بنار عمر به نمایندگی از زنان دامنه قندیل طی سخنانی گفت:"حصر رهبر آپو باید فورا پایان یابد، حصر رهبری حصر زنان است."

 

احمد عزالدین به نمایندگی از شرکت کنندگان در اعتصاب غذا گفت:" ضمن قددانی از هیئت زنان قندیل برای دیداری که از ما انجام دادند، خواسته خویش را برای پایان دادن به حصر تکرار می‌کنیم، تا پایان حصر به اعتصاب غذا ادامه می‌دهیم."