اعتصاب غذا در محکومیت حصر اوجالان در شهر سلیمانیه همچنان ادامه دارد

فعالیت انجمن خلق باکور(شمال کردستان) در جنوب کردستان بر ضد حملات رژیم اشغالگر ترک و حصر رهبر آپو در روز دوم خود ادامه دارد

 

انجمن خلق باکور شامل شهروندان شمال کردستان است که به دلیل فشار و سیاستهای دولت ترکیه مجبور به ترک شمال شده و به جنوب کردستان روی آورده‌اند.

 

دو روز پیش انجمن خلق باکور کردستان در حمایت از اعتصاب غذای لیلا گووَن رئیس مشترک ک.ج.د و پارلمانتار ه.د.پ که در مخالفت با حصر اوجالان، ۳٨ روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در مرکز کارگران مزوپتامیا در شهر سلیمانیه اعتصاب غذا کردند.

 

فخری رونی عضو عضو انجمن خلق باکور در این مورد به خبرگزاری فرات گفت: دولت اشغالگر ترک از هر شیوه‌ای برای حمله به خلق کرد استفاده می‌کند و هم زمان انزوای شدیدی را بر عبدالله اوجالان تحمیل کرده است.

 

وی همچنین اعلام کرد، لیلا گووَن پارلمانتار ه.دپ و رئیس مشترک ک.ج.د مدت ۳٨ روز است که اعتصاب غذا کرده است، ما هم اعضای انجمن خلق باکور در جنوب کردستان، در مرکز کارگران مزوپتامیا با اعتصاب غذا حمایت خود از لیلا گووَن را اعلام میکنیم.

 

وی به این مسئله اشاره کرد که اعتصاب غذای انجمن خلق باکور مدت ۲ هفته ادامه خواهد یافت. همچنین از خلق کرد خواست تا در مقابل مواضع فاشیستی دولت ترکیه واکنش نشان دهند و سکوت نکنند.