اعلام حمایت گریلاهای روژهلات کردستان با مقاومت عفرین و محکومیت توطئه علیه اوجالان

جمعی از گریلاهای آزادیخواه شرق کردستان طی گفتگویی در مورد مقاومت عفرین و همچنین سالگرد توطئه بین دولتی علیه رهبر اوجالان صحبت کردند

جمعی از گریلاهای آزادیخواه شرق کردستان طی گفتگویی در مورد مقاومت عفرین و همچنین سالگرد توطئه بین دولتی علیه رهبر اوجالان صحبت کردند

 

آرگش کارزان با اعلام آنکه مقاومت عفرین ادامه مقاومت مظلوم دوغان، کاک فواد و فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی‌ها است است می‌گوید آنچه در در عفرین روی می‌دهد مقاومت مردمی آگاه و سازمان‌یافته است که موفق شده در برابر یکی از قدرت‌های ناتو ایستادگی کند.

 

او دفاع از عفرین را وظیفه مردم شرق کردستان می‌داند و می‌گوید مردم شرق در سال‌های گذشته مرزها را به کناری زده و از همەی بخش‌های کردستان با جان و دل حمایت کردەاند. 

 

جنگاور باهوز هم توطئه بین المللی علیه رهبر اوجالان را در آستانه نوزدهمین سالگرد آن محکوم می‌کند و می‌گوید نوزده سال پیش رهبر آپو با توطئه ای جهانی اسیر شد و خواستند اراده خلق کرد را اینگونه در هم بشکنند. اما رهبر آپو در امرالی مقاومت کرد و طرح دشمنان ناکام ماند.

 

او می‌افزاید: مقاومت کردها از آنزمان تاکنون ابعاد بزرگتری به خود گرفته است. در زمان اسارت رهبر آپو کردها اعتراضات گستردەای انجام دادند و دهها تن شهید شدند. اکنون نیز باید از رهبر آپو دفاع کرد.

 

دوران کرماشان نیز به مقاومت عفرین و شهدای آن درود می‌فرستد و می‌گوید شاهد هستیم که با ادامه مقاومت مردم و مبارزان عفرین، دشمن دست به قتل‌عام‌های بیشتری می‌زند. این فقط مسألەی روژاوا نیست بلکه مسئله سراسر کردستان است.

 

او از مردم شرق کردستان دعوت می‌کند همانگونه که برای کوبانی به خیابان‌ها سرازیر شدند اکنون نیز برای دفاع از عفرین به خیابان بیایند و حتی جوانان کرد و ایرانی برای دفاع از عفرین به مبارزان ملحق شوند.

 

سربرز کرماشان همرزم او نیز می‌گوید: بار دیگر توطئه علیه رهبر آپو در پانزدهم فوریه ١٩٩٩ را محکوم می‌کنیم. آنها فکر و فلسفەی رهبر آپو و شکل‌گیری انسان‌های آزاد را خطری برای سیاست‌های خود در خاورمیانه می‌دانستند و رهبر آپو با همکاری قدرت‌های بین‌المللی اسیر و تحویل ترکیه شد.

 

او می‌گوید: کردها که اکنون در کانتون عفرین مورد هجوم قرار گرفتەاند سدەهاست برای آزادی مبارزه می‌کنند. نیروهای توطئه گر اکنون توسط ترکیه به سیستم دمکراتیك روژاوا حمله کرده و می‌خواهند آزادی و دمکراسی شکل گرفته بر اساس تفکرات رهبر آپو را در عفرین از بین ببرند. مردم ما هر کجا که هستند باید از عفرین پشتیبانی کنند.