امروز سالروز آزادسازی شنگال است

شنگال پس از دو سال اشغال در چنگ تبهکاران داعش در چنین روزی توسط گریلاها و مبارزان و با کمک نیروهای پیشمرگه آزاد شد.

شنگال پس از دو سال اشغال در چنگ تبهکاران داعش در چنین روزی توسط گریلاها و مبارزان و با کمک نیروهای پیشمرگه آزاد شد.

 

در روز سیزدهم نوامبر سال ۲۰۱۵ در نتیجه ی یک عملیات مشترک نیروهای کُرد مرکز شهرک شنگال از توابع موصل از دست تبهکاران داعش آزاد شد.

 

در روز سوم آگوست ٢٠١۴ پس از فرار نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق، شنگال به دست تبهکاران داعش افتاد که سبب قتل عام بیشتر از ۵۰۰۰ شهروند ایزدی شد و هزاران زن و کودک نیز به اسارت گرفته شده و در بازارها همانند برده خرید و فروش شدند. همچنین صدها هزار شهروند آواره شدند.

 

یک روز قبل از حمله ی تبهکاران داعش،۱۱  تا ۱۲ هزار نیروی پیشمرگ حزب دمکرات کردستان عراق- پ.د.ک با دستور شخص مسعود بارزانی از شنگال عقب‌نشینی کرده و صدها هزار ساکن این منطقه را به داعش واگذار کردند. شهروندان بی‌دفاعی که حتی اسحله‌ای فردی برای محافظت از خاک و خانواده خود نداشتند. حزب دمکرات کردستان عراق حتی اسلحه ایزدیها را هم از آنان گرفت تا مبادا علیه داعش بجنگند و در واقع خلق شنگال را خلع سلاح کرده و به داعش داد.

 

گروهی از شهروندان ایزدی به جا مانده از قتل عام داعش می‌گویند زمانی که نیروهای پ.د.ک اقدام به عقب نشینی کردند گروهی از جوانان خانه‌سور جلوی آنها را گرفته و از آنها خواستند تا به آنها اسلحه بدهند تا از خود دفاع کنند اما با شلیک گلوله‌ی نیروهای پ.د.ک مواجه شدند.

 

تبهکاران داعش تنها در ۲۴ ساعت هزاران شهروند ایزدی را قتل عام کرده و یا به اسارت گرفتند. تعدادی زیادی از شهروندان نیز از ترس قتل عام این تبهکاران به کوهستان شنگال پناه بردند.

 

حزب کارگران کردستان- پ.ک.ک پس از تصرف موصل توسط داعش، خطر حمله این گروه تبهکار به شنگال را پیش‌بینی نمودند و به همین دلیل یک تیم متشکل از ۱۲ گریلای ه.پ.گ را به نزدیکی شنگال اعزام کردند. اما در ایست و بازرسی پیشمرگ‌های وابسته به پ.د.ک، سه تن از این گریلاها دستگیر شدند و ۹ تن آنها به شنگال رسیدند.

 

در روز هجوم داعش این ۹ گریلا شنگال را ترک نکرده و در کوهستان شنگال با سازماندهی جوانان ایزدی، نیرویی را برای دفاع از خلق شنگال فراهم کردند. این ۹ تن در مدت یک شبانه روز تنها با در اختیار داشتن یک دوشکا جان هزاران تن از خلق ایزدی را نجات دادند. تا اینکه یگانهای مدافع خلق ی.پ.گ و یگانهای مدافع زنان ی.پ.ژ از روژاوا به کمک آنان شتافته و راهی امن برای انتقال شهروندان باز کردند.

 

در روز ٨ آگوست نیروهای تقویتی دیگری از سوی پ.ک.ک به شنگال رسیدند و از شهروندانی که هنوز در آنجا مانده بودند دفاع کردند و اجازه ندادند کوهستان شنگال به دست داعش بیفتد.

 

بر اساس گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در این حمله‌ی داعش حدود ۵ هزار مرد ایزدی قتل عام شدند. بیشتر از ۱۰۰ مرد سر بریده شدند، هفت هزار زن و کودک ایزدی به اسارت گرفته شدند و در بازارها به عنوان برده فروخته شدندو به گروه کثیری از آنها تجاوز جنسی صورت گرفت.

 

پس از این وقایع تعدادی از جوانان ایزدی تحت تاثیر گریلاهای ه.پ.گ سعی کردند تا یگانهایی را برای دفاع از خلق ایزدی ایجاد کنند. این جوانان یگانهای مقاومت شنگال-ی.ب.ش و یگانهای زنان شنگال-ی.ژ.ش را پایه گذاری کردند. سپس از فرماندهی ه.پ.گ خواستند تا با آنها همکاری کنند.

 

بعد از ایجاد این نیروها ی.ب.ش، ی.ژ.ش، ه.پ.گ و یژاستار یک نیروی مشترک را ایجاد کردند و آزادسازی روستاهای اطراف شنگال را آغاز کردند،

 

در روز ٨ اکتبر ۲۰۱۵ عملیات دره شیلو را برای آزادسازی شنگال آغاز نمودند و مرکز شنگال پس از جنگی نفس‌گیر علیه تبهکاران داعش سرانجام در روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ با همکاری نیروهای گریلا و مبارزان روژاوا و پیشمرگ‌ها آزاد شد.