انفجار‌های پیاپی در مرکز عفرین اشغالی

​​​​​​​در شهر عفرین سه انفجار پی‌درپی روی داد. گزارش‌های اولیه حاکی از کشته و زخمی شدن دهها نفر در مرکز عفرین است

صبح امروز سه انفجار مهیب مرکز شهر عفرین اشغالی را لرزاند، انفجارها در میدان وطن، میدان کاوه و پل تازه عفرین روی دادند.

 

گزارش‌‌های اولیه حاکی از کشته و زخمی شدن دهها نفر در انفجارهای امروز عفرین است.