انگین: باید در برابر دولت ترکیه نیروهایمان را متحد سازیم

قاسم انگین عضو کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک اعلام کرد، دولت ترکیه به هر شکلی به حملات خود علیه دستاوردهای خلق کرد ادامه می‌دهد و افزود، "اساسی‌ترین کاری که باید انجام دهیم اینست که در برابر دولت ترکیه نیروهایمان را متحد ساخته و به نام خلق دربرابر آن بایستیم."

  قاسم انگین عضو کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک اعلام کرد، دولت ترکیه به هر شکلی به حملات خود علیه دستاوردهای خلق کرد ادامه می‌دهد و افزود، "اساسی‌ترین کاری که باید انجام دهیم اینست که در برابر دولت ترکیه نیروهایمان را متحد ساخته و به نام خلق دربرابر آن بایستیم."

  قاسم انگین عضو کمیته‌ی مرکزی حزب کارگران کردستان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرات حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه و مبارزات علیه آن را  ارزیابی نمود.

  قاسم انگین در ابتدای سخنان خویش اعلام کرد، سرنوشت خاورمیانه به تنش‌های موجود در میان ترک‌ها و فارس‌ها بستگی دارد و افزود، " کشمکش میان تورانیان و خلق‌های خاورمیانه تاریخی است. بسیار دشوار است که نوادگان عثمانی و صفوی گرد هم آیند. اتحادی بدین شکل بسیار دشوار است، اما در زمانی که مسئله کردها باشد به راحتی متحد شده و علیه کردها سیاست‌هایی مشترک را اتخاذ می‌کنند."

  قاسم انگین اظهار داشت، حمله‌ی دولت ترکیه به خاکورک و تمامی کردستان و سکوت ایران و عراق در برابر این حملات به دلیل دشمنی آن‌ها در برابر کردهاست و گفت،‌" کردها در خاورمیانه به نیرویی مهم سیاسی مبدل شده‌اند. می‌ترسند که کردها بمانند آن‌ها دولت – ملتی به نام کردستان را ایجاد نمایند. یعنی نیروهای غربی از کردها حمایت می‌کنند، بویژه آمریکا از کردها بسیار حمایت می‌کند و به همین دلیل برای از میان برداشتن این تهدید سکوت می‌کنند.

  به همین دلیل از ترکیه حمایت کرده و یا سکوت می‌کنند. مسئله چنین است. اما باید بدانند اقدامات ضد آمریکایی آن‌ها بیهوده است. اقدامات ضد سرمایه‌داری آن‌ها نیز بمانند اقدامات ضد سرمایه‌داری اردوغان است. دین‌پرستی و مسلمان بودنشان نیز پوچ است."

  قاسم انگین اعلام کرد، هنگامیکه اردوغان و آمریکا مشکلات خود را حل کردند، ایران و عراق خواهند دانست که فاشیست ضد خاورمیانه‌ای به نام اردوغان چه کسیست.

  کردها در همکاری با استعماگران موفق نخواهند شد

  قاسم انگین با اشاره به موضع و ایستار نیروهای کرد در برابر این اقدامات گفت، " به یاد آوریم؛ رهبر آپو در سال ۲۰۱۳ در هنگامیکه دیدارهای با دولت ترکیه ادامه داشتند، به اهمیت اتحاد ملی اشاره کرد. به مسعود بارزانی و لیلا زانا پیشنهاد کرده بود به عنوان روسای مشترک این فعالیت جای بگیرند. در این مسئله نه تنها خانواده‌ی بارزانی کوچک نشدند بلکه سربلند نیز شدند. اما از آن استقبال نکرده و این فرصتی تاریخی از دست رفت. بعدها فهمیدیم کسانیکه خواهان جای گرفتن مسعود بارزانی در فعالیت‌های اتحاد ملی نبودند، تعدادی از مشاوران نیروهای نزدیک وی بودند. در مسئله‌ی کرکوک نیز آن‌هایی که در میانه‌ی راه وی را ترک کردند همان نیروها بودند.

  خلاصه بگویم، شهادت انسان بزرگ، رفیق انقلابی هلمت نشان داد که کرد‌ها در همکاری با استعمارگران موفق نخواهند شد. اما بایستی واقف بود، هر آن‌ چه را که کردها با آن موفق نخواهند شد در همان وقت خانواده‌ی بارزانی نیز با آن موفق نخواهد گردید. این مسئله را در اکتبر سال ۲۰۱۷ به شکلی واضح دیدیم. دیدیم که چگونه کرکوک را از کردها گرفتند، دستاوردهایی بدین اندازه را از کردها گرفتند. از این مهمتر دیدیم که چه کسی دوست کردها و چه کسی دشمن آن‌هاست. در اکتبر ۲۰۱۷ کسانیکه بیشترین حمله را علیه کردها انجام دادند، اردوغان و اطرافیان وی بودند، کسی که نیروهای دیگر را برای حمله به کرد‌ها تشویق می‌کرد اردوغان بود. در این وضعیت آیا همراه بودن با دولت ترکیه و اردوغان معنایی دارد؟

  می‌توان گفت، اردوغان نیروییست، می‌خواهند از آن نفعی ببرند. اما انتخابات استانبول نشان داد که اردوغان به پایان خود نزدیک شده است. احتمال نابودی وی وجود دارد. اما باید بدانیم که شکست استانبول تنها شکست اردوغان نبوده و در همان وقت شکست خانواده‌ی بارزانیست. دیدار نچیروان بارزانی پیش از انتخابات با هدف پیروزی اردوغان در انتخابات انجام گرفت. اگر اردوغان در انتخابات استانبول شکست خورد، در آن زمان خانواده‌ی بارزانی نیز شکست خورده‌اند. "

  خلقمان در برابر سکوت جنوب کردستان از خود محافظت نمایند

  در ادامه قاسم انگین سوال " در این وضعیت چرا بر خط مشی نابود شده اصرار می‌کنید" را مطرح نموده و اعلام کرد، " بجای نابودی، آیا صحیح نیست، به نام خلق به پیروزی دست یابیم؟ هم اکنون در عرصه‌ی بهدینان در جنوب کردستان ده‌ها پایگاه نظامی دولت ترکیه وجود دارند. سازمانی بدین شکل آیا می‌تواند در برابر اشغال خاکورک، اشغال کردستان چیزی بگوید؟

  خلاصه بگویم، هم اکنون تنها یک کار وجود دارد که باید در جنوب کردستان انجام شود. آن‌ هم، خلقمان در برابر سکوت و تسلیمیت به شکلی همه‌گیر حق دفاع مشروع خود را بکار ببندند. هنری دیوید ثورو، کسی که مفهوم نافرمانی مدنی را ایجاد کرد می‌گوید، " احترام به حکومتی که عدالت را ایجاد نمی‌کند، صحیح نیست." همچنین می‌گوید،‌" وظیفه‌ی انسان‌ها اینست که در برابر ناحقی دولت بایستند." در آن زمان به عنوان خلق کرد آن چه را که باید انجام دهیم بدین شرح است:

  • با فعالیت‌های اتحاد ملی علیه ایستار پارچه‌گر بایستیم.
  • اگر نیروهای استعمارگر متحد می‌شوند و به خلق و جنبش‌های کرد حمله می‌کنند، در این صورت علیه ایستاری که به معنای همکاریست باید موضع گیری شود.
  • باید نیروهایمان را متحد ساخته و برای بیرون راندن اشغالگران از میهنمان هر گونه راهکار مقاومت را بکار ببندیم.
  • کشمکش میان ما هر چه باشند مشکلی نیست، باید علیه استعمارگری متحد شده و کسانیکه خواهان آن نیستند را در کردستان رسوا نماییم.

  خلاصه بگویم، دولت فاشیست ترکیه هم اکنون در بسیاری از مناطق کردستان دستاورد‌های خلق کرد را هدف قرار می‌دهد. در آن زمان کاری که باید انجام دهیم این است؛ در برابر دولت فاشیست ترک نیرویمان را متحد ساخته و به نام خلق بپاخیزیم."