اوجالان: نباید اجازه داد خلق در شنگال دوباره در معرض تهدید واقع شوند

  محمد اوجالان در ارتباط با دیدار خود با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان با آژانس خبری میزوپوتامیا به گفتوگو پرداخت.

  محمد اوجالان در ارتباط با ملاقات خود با عبدالله اوجالان و مسائل مطرح شده در این دیدار اظهار داشت: مدت ۲۰ سال است که در رفت و آمد مداوم به امرالی هستم. اما در آخرین دیدارم برای نخستین بار بازرسی و تفتیشهای بسیار آزار دهنده مواجه شدم. چنین تفتیش و بازرسیهای شدید و بدون معنایی را در هیچ جا نمی‌‌توان دید. بسیار ناراحت و منزجر کننده بود. چنین مساله‌‌ای مایه پذیرش نیست. بعد از خروج از نخستین بازرسی، با ۴-۵ نقطه بازرسی دیگر نیز مواجه شدیم. بعد از این بازرسیها شدید وارد زندان شدم. خانواده‌‌های دیگر زندانیان امرالی نیز حضور داشتند. ما را به دو دسته تقسیم کردند. در دسته نخست خواهر ویسی آکتاش و عمر خیری کونار قرار داشتند. دسته دوم نیز شامل من و برادر هامیلی ییلدرم بودیم. سه خانواده دیگر نیز در اتاقهای جداگانه به ملاقات می‌‌پرداختند. من و برادرم نیز در سالن ملاقات کردیم.

  اوجالان: : نباید اجازه داد خلق شنگال دوباره در معرض تهدید واقع شوند

  محمد اوجالان با اشاره به پیام اوجالان در ارتباط با خلق شنگال گفت: برادرم اوجالان در ادامه دیدار خود با توجه به وضعیت شنگال، اعتصاب غذا و وضعیت شمال سوریه سخنانی اظهار داشت. من گفتم خلق شنگال تو و جنبش آزادیخواهی را بسیار دوست دارد. اوجالان نیز اظهار داشته است: درست است من نیز آنها را بسیار دوست دارم. برای آزادی شنگال می‌‌توان به دو رویداد اشاره کرد. رویداد نخست درویش عبدی است؛ رویداد دوم نیز مبارزه رفقای ماست. در شنگال تا رقه، خلق ایزدی در عرصه بسیار وسیعی در مواجهه با کشتار و قتل‌‌عام قرار گرفتند. اما ما تمامی کسانی را که دست به این قتل‌‌عام زده بودند تارومار کردیم. ما در انتقام خلق ایزدی به پیروزی دست یافتیم. از همین رو این امر مایه خوشحالی ما است. مراتب احترام بی‌پایان خودم را به خلق شنگال ابراز می‌دارم. نباید اجازه داد خلق شنگال دوباره در معرض تهدید واقع شوند. باید آنها تاسیس حیات آزاد خود را ادامه دهند. اوجالان به من گفت که نباید اجازه داد خلق ایزدی بار دیگر در معرض تهدید واقع شود.

  برای دستیابی به آزادی باید مبارزه‌‌ای عظیمتر صورت پذیرد

  محمد اوجالان با اشاره به ایستارهای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان در ارتباط با وضعیت شمال سوریه نیز گفت: برادرم در ارتباط با مساله شمال سوریه گفت که باید خلق شمال سوریه برای آزادی بیش از پیش مبارزه نماید. اما باید تمامی خلق سوریه با هم این مبارزه برای آزادی را به پیش ببرند. دیگر خلقها نیز باید به این مبارزه بپیوندند. باید برای اتحاد سوریه، تمامی خلقهای سوریه حیات مشترکی را بر پا دارند. محمد اوجالان در این رابطه گفت: رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان با اشاره به اعتصاب غذاها گفته است: اعتصاب غذا یکی از راهکارهای مبارزه است. اما تا حدی [قابل قبول و موثر است]. بعد از مدتی اگر تداوم یابد به بدن آسیب می‌رساند. به همین دلیل باید فعالیتهای دمکراتیک خلق بیش از پیش گسترش یابند. اوجالان گفت: ترکیه وارد مرحله‌‌ای شده که دوره آن پایان یافته است. به همین دلیل دولت ترک با سیاستهای انکار و امحا نمی‌‌تواند به نتیجه‌‌ای دست یابد. زیرا ترکیه نمی‌‌تواند با سیاستهای انکار و امحا به نتیجه‌‌ای دست یافته و از همین رو باید هم دولت و پ.ک.ک بر مبنای راهکارهای جدید به جستجوی راه حل دست زنند. باید راهکارهای جدید گسترش یابند. دستیابی به راه حل بر مبنای قتل و مرگ ممکن نیست. برای دستیابی به صلحی شرافتمندانه این مساله مهم است. از همین رو باید راهکارها و شیوه‌‌هایی که به یک صلح شرافتمندانه منتهی شود در پیش گرفته شوند. سیاستهای انکار و امحا راه حل نیستند. اوجالان دوباره ناراحتی خود را در ارتباط با کسانی که در جریان اعتصاب غذا جان خود را از دست داده‌اند بر زبان آورد.

  اعلان تسلیت به خانواده‌‌ی شهدا

  محمد اوجالان اعلام نمود که رهبر خلق کرد مراتب تسلیت و همدردی خود را به  تک تک خانواده‌‌هایی که فرزندانشان در جریان اعتصاب جان خود را از دست داده‌اند اعلام نموده است. محمد اوجالان گفت: رهبر آپو در ارتباط با افرادی که جان خود را در جریان اعتصاب غذا از دست داده‌اند گفته است که این افراد که جان خود را از دست داده‌اند آسیبهای فراوانی را به من و خانواده‌ها زده‌‌اند. این مساله درست نیست. سیاست تا جایی حدی می‌تواند بر مبنای اعتصاب غذا به پیش برده شود. بعد از ان امکانپذیر نیست. ۸ نفر از رفقا به زندگی خود خاتمه دادند. هم در اروپا و هم در جنوب کردستان و هم در زندانهای ترکیه به این اعتصاب غذا پیوسته‌‌اند. زندانیان در درون چاردیواری محبوسند. در آنجا قادر به سیاست‌ورزی نیستند. در شرایط بسیار دشواری قرار دارند. اما بقیه در شرایط مساعدی به سر می‌برند. می‌‌توانند سازماندهی خود را تقویت نمایند. لازم است در این عرصه گامهای دمکراتیک خود را توسعه بخشند. این مسیر صحیح‌تر است و خواسته است که در خارج [از زندان] گامهای دمکراتیک بیشتری برداشته شوند.

  اگر فرصتهایی فراهم شود خروج از بن‌بست امکان‌پذیر است

  اوجالان در بخش دیگری از سخنان خود گفت که برادرش، عبدالله اوجالان به راههای دستیابی به راه‌حل اشاره کرده و گفته است: اگر فرصتهایی فراهم شود خروج از بن‌بست امکان‌پذیر است. در صورتی که فرصتهایی در اختیار ما قرار داده شود می‌توانیم از این بن بست خارج شویم. این مساله از طریق جنگ و کشتار به راه حلی دست نمی‌یابد. در ارتباط با این مساله که دیدارهای وی ادامه خواهند یافت یا خیر؟ گفته است نه می‌توانم بگویم که تمامی راههای دیدار باز شده و نه می‌توانم بگویم که همچنان این راهها بسته شده‌‌اند. باید منتظر ماند. اگر برخی از کانالها کاملا باز شوند، برای همه می‌تواند مثبت تلقی شود. اما اگر مسدود باشند، برای همه نتایج منفی در برخواهد داشت. برادرم در ارتباط با انتخابات استانبول چیزی نگفته است. در ضمن عید فطر را نیز به همه تبریک گفته است.