ایرج رحیم‌زاده عضو انجمن سبز چیا و حزب وحدت ملی کردستان بازداشت شد

​​​​​​​ نیروهای اداره اطلاعات مریوان یکی از فعالین زیست محیطی و دوازدهمین عضو حزب وحدت ملی مریوان، شاخه کردستان، ساکن شهرستان مریوان را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند

یکی از بستگان ایرج رحیم زاده به خبرگزاری فرات گفت: ساعت ١٨ روز یک شنبه (٢٧ بهمن/ ١۶ فوریه) نیروهای ادارە اطلاعات مریوان به منزل 'ایرج رحیم زادە' اهل روستای 'روار' سروآباد از فعالین زیست محیطی ساکن مریوان یورش و وی را بازداشت کردند.

 

ایرج رحیم‌زاده ۴٠ سالە عضو انجمن سبز چیا ساکن مریوان می‌باشد که نیروهای امنیتی در حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی نیز کرده‌اند.