ایزدی‌های شنگال با برگزاری راهپیمایی باشکوه از مقاومت عَفرین حمایت کردند

حملات دولت اشغالگر ترکیه با اعتراض و راهپیمایی شهروندان ایزدی شهرستان سنون در شنگال محکوم شد. صدها تن از ایزدیان به مقاومت تاریخی عَفرین درود فرستادند

حملات دولت اشغالگر ترکیه با اعتراض و راهپیمایی شهروندان ایزدی شهرستان سنون در شنگال محکوم شد. صدها تن از ایزدیان به مقاومت تاریخی عَفرین درود فرستادند.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات اعلام کرد که عصر روز گذشته شهروندان ایزدی شنگال در باشور کردستان با همراهی زهرا سلیمان ریاست مشترک انجمن امور اجرایی اقدام به برگزاری راهپیمایی گسترده بمنظور محکوم کردن حملات وحشیانه دولت ترکیه مقابل کانتون عَفرین کردند.

 

زهرا سلیمان در تجمع اعتراضی دست نشان کرد:" امروز در عفرین توسط دولت ترکیه ژینوساید در برابر غیره‌نظامیان صورت می‌گیرد. آیا سازمان‌های حقوق بشری در دنیا وجود دارد؟ شهروندان عَفرین این نکته را بخوبی بدانند که زنان ایزدی همیشه پشتیبان شما می باشند. محقق پیروزی با ماست و دولت ترکیه شکست سنگینی را متحمل خواهد شد".