اَهوَن چیاکو: امروز روز نابودی اشغالگری و رهایی ملی در ایران و شرق کردستان است

​​​​​​​عضو شورای رهبری جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان در مصاحبه با خبرگزاری فرات وضعیت و تحولات ایران و شرق کردستان را ارزیابی نمود.

اَهوَن چیاکو از اعضای شورای رهبری جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان در آغاز سخنان خود گفت:"بیش از هر زمانی، امروز روز نابودی اشغالگری در ایران بوده و در عین حال برای خلق کرد و دیگر خلقهای ایران روز رهایی ملی و اجتماعیست. از سویی دیگر فرصت مبارزه‌ا‌ی انقلابی در حد قیام وجود دارد."

 

اَهوَن چیاکو با اشاره به تحولات جاری در ایران و شرق کردستان افزود:"چند فاکتور وجود دارند در ابتدا، اتکای به نیروی ذاتی خلق که جامعه بوده و فاکتور دیگر وجود نیرویی انقلابی که رهنمود‌هایی صحیح را به جامعه نشان دهد، همچنین تشخیص مرکز مبارزه‌ی واقعی اهمیت دارد. امروزه در کردستان مرکز مبارزات در کوهستان‌ها و جامعه جای دارد. برای پیشرفت پتانسیل دفاعی و همچنین پتانسیل انقلابی در کوهستان‌های کردستان مبارزه‌ای بزرگ لازم است. در همان زمان به فعالیتی مشترک در جامعه نیاز داریم. این ٢ مرکز یعنی کوهستان‌های کردستان و خود جامعه قابلیت آفرینش انقلاب را در خود دارا هستند و اکنون ما دارای فرصت دفاع و نیروی انقلابی و پیشاهنگی هستیم."

همچنین چیاکو اعلام کرد که "حال فرصت آن وجود دارد که به طرزی صحیح جامعه را سازماندهی نموده و از سویی دیگر لازم است که به همراه حفظ اخلاق انقلابی و در همان زمان پرنسیپ‌های آزادیخواهی، از لحاظ سیاسی-تاکتیکی تا حدی نرمش نشان داده و خویش را در محدود نگردانیم. با توجه به الزامات، امکان همکاری‌های تاکتیکی و استراتژیک وجود داشته باشند. لازم نیست به جامعه‌ی خویش پشت کنیم و به نیروهای خارجی اتکا نماییم، زیرا چنین رویکردی صحیح نیست. رویکرد صحیح نیروی نشأت گرفته از جامعه و خلق است."

 

رژیم اشغالگر ایران در حیطه‌ی ایدئولوژیک شکست بزرگی را متحمل شده است

چیاکو در مورد بحران‌های داخلی رژیم ایران اظهار کرد:"همه می‌دانیم که رژیم اشغالگر ایران در بحران‌های عمیقی بسر می‌برد، متأسفانه بسیاری در تلاشند چنین وانمود کنند که رژیم ایران به دلیل سیاست‌های جهان سرمایه‌داری و فشارهای خارجی به چنین روزی افتاده است. اما در واقع نقطه ضعف ایران در داخل می‌باشد. رژیم اشغالگر ایران شکست بزرگی را در زمینه‌ی ایدئولوژیک متحمل شده است.

 

رژیم غاصب ایران دیگر قادر نیست که با دولت- ملت و مرکزگرایی فرهنگی فارس‌ها و زبان فارسی با درخواست‌های خلقهای ایران بویژه خلق کرد مقابله نماید. پیشتر خلق کرد با شیوه‌ای فعالانه در عرصه بوده و حال خلقهای دیگر با الهام گرفتن از مبارزات خلق کرد بپا خواسته و خواست های خود را مطالبه می‌نمایند. خلق کرد هم همانند قبل نبوده و از هر سویی دارای نیروست، آنها دارای نیروی سیاسی، اجتماعی و نیروی دفاع جوهری هستند. خلق کرد امروزه دارای نیرویی ایدئولوژیک بوده و با این نیروی ایدئولوژیک با دنیای امروزه همخوان می‌گردد."

 

چیاکو خاطرنشان کرد،"رژیم غاصب ایران دیگر قادر نیست که با قوانین شریعت‌مدار بر جامعه بویژه زنان حکم نماید، زنان ایران الخصوص زنان کرد از آزادی متأثر شده‌اند و بیش از این تحمیل بردگی را نمی‌پذیرند، ما می‌دانیم که زنان در همه‌ی مبارزات نقش پیشاهنگ را اجرا می‌نمایند. دوره‌ی رژیم‌های متحجر که با ایدئولوژی تک‌ محور خود تمام طیف‌های سیاسی و مبارزات اجتماعی و مدنی را سرکوب کنند به سر آمده است. خلق‌های ایران به ویژه خلق کرد در تلاشند تا همچون نیرویی سیاسی اجتماعی سرنوشت خود را بدست گرفته و تصمیم‌گیرنده باشد."

 

چیاکو اعلام کرد؛"رژیم ایران در عرصه‌ی اقتصادی با شکست مواجه شده است. بحران اقتصادی و اختلاف‌های میان مسئولان رژیم ایران را به شدت آسیب پذیر کرده است. به علاوه سیاست‌های فرامنطقه‌ای ایران هم که قابلیت تهدید رقبایش را از فاصله ٢ هزار کیلومتری به این حکومت داده بود اکنون ناکارآمد شده‌اند. از این رو هیچ راه حلی برای رژیم اشغالگر ایران باقی نمانده است."

 

"بازی‌های جناحی هیچ سودی برای رژیم ایران نخواهد داشت"

اَهوَن چیاکو در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به اینکه پایان داعش یکی از دلایل عدم توانایی  ایران در گسترش نا آرامی‌های منطقه است گفت؛"از سویی دیگر جدا از مشکلات داخلی و منطقه‌ای، دولت ایران با دنیای خارج هم مشکل دارد. ایدئولوژی ارتجاعی و عقب مانده‌ی تصاحبگر [رژیم] با ماهیت دمکراسی و آزادی در تضاد می‌باشد و زیاده‌خواهی‌های تحت عنوان گسترش مرزهای انقلابی آن با مدرنیته سرمایه‌داری با مشکل مواجه شده است. بدون شک پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نارضایتی عمومی و بحران‌های بغرنج داخلی است."

 

اَهوَن چیاکو افزود:" ایران میخواهد با اقداماتی از خود محافظت کند، ما میدانیم آنها سال گذشته ازبرخی تاکتیکها استفاده کردند. در طول ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی هم گروههای مخالف در داخل نظام اشغالگر ایران ایجاد شده است و هم منافع مخالف. در داخل دولت اشغالگر ایران دو جناح وجود دارد، طیف اول جناح اصولگراها و طیف دوم جناح لیبرال و نئولیبرال. اگر چه آنها هم در حقیقت محافظه‌کار هستند اما این طیف میخواهند با دنیای خارج تعامل داشته باشند. علاوه بر اینها اختلاف در منافع نیز وجود دارد. کهنه‌پرستانی که با عنوان اصولگرا شناخته میشوند طیفی ایدئولوژیک هستند که در وجود آخوندها شناخته می‌شوند. این طیف یک شاخه‌ی نظامی هم دارد، شاخه‌ی نظامی آنها سپاه پاسداران است. این شاخه‌ی نظامی با شاخه‌ی بروکرات و آنهایی که می‌خواهند با جهان خارج در چهارچوب منافع خودشان تعامل داشته باشند، مخالف هستند. همچنین در زمینه‌ی اقتصاد نیز با هم مشکلاتی دارند. شاخه‌ی اول بیشتر خود را در اقتصاد بسته‌ی داخلی می‌بیند اما شاخه‌ی دوم می‌خواهد ایران در میان نئولیبرالیزم جهانی خود را نیرومند کند.

 

سال گذشته تلاش کردند تا این دو شاخه را به هم نزدیک کنند اما موفق نشدند. در حال حاضر این دو شاخه بسیار از هم دوراند و در بسیاری موارد در تقابل با هم قرار می‌گیرند، به ویژه در مسئله‌ی سیلاب اخیر در موارد بسیاری به مقابله با هم پرداخته‌اند."

 

چیاکو سپس خاطرنشان کرد:"اگر نیروهای خارجی قصد مداخله در ایران را داشته باشند از این اختلاف داخلی و ضعف دولت اشغالگر ایران استفاده خواهند کرد. در چنین شرایطی چرا نیروهای انقلابی از این ضعف کنونی سیستم دولت اشغالگر ایران استفاده نکنند؟ نیروهای انقلابی می‌توانند با شیوه و تحلیلی درست از این فرصت پیش آمده استفاده کنند. اما اگر نیروهای انقلابی تحلیل درستی نداشته باشند، هر چند خواهان تغییر هم باشد، اگر از فاکتورهایی که به آنها اشاره کردم استفاده کنند که همان استفاده از نیروی وجودی خلق، پیشاهنگی درست و انقلابی، مشخص کردن مرکز درست، تصمیمات درست انقلابی و هم زمان نرمش در سیاست پافشاری بر آزادی است، اگر اینها اساس گرفته نشوند یک اشغالگر و فاشیست کنار رفته و اشغالگر و فاشیستی دیگر جای او را می‌گیرد.

 

نباید ما دچار چنین توهمی شویم که یک نیروی خارجی این دیو را برای ما از بین خواهد برد و سپس همه چیز عادی خواهد شد، در ایران و خاورمیانه و جهان نمونه‌های بسیاری وجود دارد که وجود اختلافات برای نابودی یک فاشیست و ایجاد یک سیستم عادل و جامعه محور کافی نیست."

 

"تروریست شناختن سپاه پاسداران مسئله‌ی تازه‌ای نیست که آمریکا آنرا کشف کرده باشد."

اَهوَن چیاکو در مورد قرار دادن نام سپاه در لیست ترور و نظر کودار در این زمینه گفت،"آمریکا میخواست توسط شاخه‌ی نئولیبرال، شاخه‌ی اصولگرای ایران را تضعیف کند، اما پس از تلاش بسیار زمانی که آمریکا متوجه شد موفق نخواهد شد، سپاه را در لیست ترور قرار داد. شاید برای برخی این اقدام چیز تازه‌ای باشد، اما برای ما خلق کرد مسئله‌ای تازه نیست. خلق کرد از اولین روزهای جمهوری اسلامی، سپاه را مانند یک نیروی تروریستی دیده است و علیه آن مبارزه کرده است. همین نشان دهنده‌ی آن است که مبارزات کودار و پژاک مبارزه با کهنه‌پرستی و ترور است. پس مبارزات ما بر حق و با روشی درست انجام می‌شود."

 

وی در ادامه گفت، "قرار دادن نام سپاه در لیست ترور بر ارتباطات خارجی ایران تاثیر می‌گذارد و این ارتباطات لکه دار شده و مشروعیت نخواهند داشت. آن سیاستی نیز که ایران از مسافت ۲ هزار کیلومتری از خود محافظت می‌کرد هم پایان یافته است، ایران در حال حاضر تحت فشار بسیار قرار دارد. به همین دلیل در تلاش است تا خود را از این تنگنا برهاند. اما آیا موفق خواهد شد؟ بدون شک خیر، چون زمانی که ایران نیروی خارجی خود را از دست بدهد به داخل پناه خواهد آورد و در داخل هم در تنگنا قرار دارد."

 

اهون چیاکو عضو شورای رهبری کودار در پایان سخنانش گفت: "تنها یک راه وجود دارد و آن هم اراده‌ی خلق‌هاست که اگر موثر باشد می‌تواند خواست خلق‌ها را برآورده ساخته و سرنوشتشان را مشخص کند."