باران بریتان: ایران اگر تغییر موضع ندهد با چالش جدی مواجه می‌شود

باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان، حملات هوایی ترکیه به بلندی‌های آسوس را اقدامی با سفارش ایران دانسته و همکاری طرفین علیه گریلاهای شرق کردستان را ناشی از یک خوف مشترک دانسته است.

باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان، حملات هوایی ترکیه به بلندی‌های آسوس را اقدامی با سفارش ایران دانسته و همکاری طرفین علیه گریلاهای شرق کردستان را ناشی از یک خوف مشترک دانسته است. بریتان تأکید می‌کند اگر ایران تغییری در سیاست خود ایجاد نکند با بزرگترین چالش حیات سیاسی خود که همان کُردها هستند مواجه خواهد شد.

 

طی دو ماه اخیر، جنگندەهای ترکیه بارها منطقەی کوهستانی آسوس که محل استقرار گریلاهای شرق کردستان است را بمباران کردەاند.

 

باران بریتان عضو مجلس پژاك با اعلام آنکه هیچیک از نیروهای دفاعی وابسته به پ.ک.ک در این منطقه حضور ندارند، در مطلبی به نکات پشت پردەی این حملات پرداخته و آنرا با شکست سیاست‌های عثمانی‌گرایانەی اردوغان و کاهش نقش استراتژیک ترکیه در منطقه مربوط دانسته است.

 

او می‌گوید نگاه جبری و مبهم ایالات متحده امریکا به کردها به عنوان تنها نیروهای قابل اعتماد در منطقه، سیاست خارجی ترکیه را با چالشی بسیار جدی مواجه کرده است.

 

باران بریتان دلیل اضطراب ترکیه از دستیابی کردها به یک موقعیت سیاسی در منطقه را استوار بودن پایەهای دولت-ملت ترکیه بر نسل‌کشی کردها دانسته و می‌گوید ایران هم وقوع چنین تحولی را برای خود یک چالش امنیتی می‌داند و نتوانسته نگاه امنیتی خود به کردها را تغییر دهد.

 

عضو مجلس پژاك در این رابطه تصریح می‌کند نگاه و رویکرد ایران به کلیت کردها تفاوت‌هایی با نوع نگاه ترکها دارد و از متدهای ستیزه‌جویانه‌ی متفاوتی استفاده می‌کند. البته تفاوت نوع نگاه طرفین به مساله کُرد یک تفاوت ماهوی نیست و همیشه می‌توان به نکات مشترک و پیوند‌دهنده‌ای مابین ترک‌ها و رژیم ایران اشاره نمود.

 

باران بریتان معتقد است ایران با علم به ضعف کنونی ترکیه در منطقه، با بخشیدن یک سری امتیازات در سوریه به دنبال استفادە از ترکیه علیه نیروهای شرق کردستان است. ایران درس‌های لازمه را از شش سال وضعیت سوریه گرفته و بیش از همه به نیروی کردها واقف است اما به جای تبدیل این موقعیت به شرایطی جهت ایجاد یک اتحاد دموکراتیک با کردها، راه بی‌نتیجه‌ای را برگزیده که ترکها چهل سال است از آن بالا و پایین‌ می‌روند.

 

عضو مجلس پژاک ضمن ابراز اطمینان از همدستی دولت مرکزی عراق و برخی احزاب اقلیم کردستان در مورد حملات به آسوس می‌گوید اگر ایران مواضع خطرناک خود را تغییر ندهد با بزرگترین چالش حیات سیاسی خویش که همانا کُردها هستند به صورتی جدی مواجه خواهد شد و همین وضعیت می‌تواند پایان آن را رقم بزند.