هواپیماهای جنگی دولت ترکیه بار دیگر مناطق غیره‌نظامیان را بمباران کرد

جنگنده‌های هوایی ارتش ترکیه روز ٨ ژانویه/ ١٨ دی مناطق غیره‌نظامیان در منطقه حفاظت شده مدیا را هدف بمباران قرار دادند.

جنگنده‌های هوایی ارتش ترکیه روز(٨ ژانویه/ ١٨ دی) مناطق غیره‌نظامیان در منطقه حفاظت شده مدیا را هدف بمباران قرار دادند.

 

منابع بومی اعلام کردند که هواپیماهای جنگی دولت ترکیه روز(٨ ژانویه/ ١٨ دی) سال جاری روستای پیربُلا و اطراف تپه شهید جودی در منطقه هفتانین از مناطق مدیا را بمباران کردند.

 

در این بمباران ها خسارات زیادی به منازل و زمین‌های کشاورزی روستائیان وارد آمده است.

 

خبرنگار خبرگزاری فرات در منطقه اعلام کرد که در همان روز منطقه خاکورک و گارا در مناطق مدیا نیز توسط هواپیماهای جنگی دولت ترکیه هدف بمباران قرار گرفته است.