باییک: آ.ک.پ در حال فروپاشی است، پ.ك.ك به امید خلق‌ها مبدل شده است

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان در برنامه دلستان رادیو دنگه ولات شرکت کرده و به پرسشهای جوان تونج پاسخ داد

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کردستان در برنامه دلستان رادیو دنگه ولات شرکت کرده و به پرسشهای جوان تونج پاسخ داد

 

جمیل باییک ریاست مشترک شورای رهبری ك.ج.ك در آغاز سخنان خود به تداوم سیاست‌های نابودگرانه رژیم ترکیه علیه خلق کُرد پرداخت و اظهار کرد:"در ترکیه حکومت‌های فراوانی با قصد نابودی کردها سر کار آمده‌اند اما تاریخ نشان می‌دهد که تمام این حکومت‌ها خود نابود شده‌اند. البته در تاریخ نمونه‌ای نژادپرست‌تر از اردوغان و باخچلی دیده نشده است. این جریان فاشیست دوره‌‌‌های مختلف تاریخ ترکها (عثمانی‌ها) و حتی دوره اتحاد وترقی را مطالعه کرده‌ و در همان راستا اقدام می‌کنند. به همین دلیل هم هیچ نیرویی در جهان به اندازه آنان با کردها، آزادی رسانه‌ها، هنرمندان، دانشگاهیان، خلق‌ها و باورهای دینی دشمنی نکرده است. تاکنون هیچ حکومتی همچون رژیم حاکم، اقدام به اخراج مردم در این سطح نکرده است. آنان بخش بزرگی از جامعه را از هرآنچه که کار است محروم کرده‌اند."

 

جمیل باییک در ادامه افزود:"هدف آنان استقرار فاشیسم است. حق زندگی را از مخالفان فاشیسم سلب می‌کنند. حتی توانایی هراس انان نابودی خود است، نابودی خود را نابودی ترکیه قلمداد می‌کنند... از چه هراس دارند؟ فروپاشی خود. نابودی خود را فروپاشی ترکیه قلمداد می‌کنند. به همین دلیل هم جوامع ترکیه را به گروگان گرفته‌اند. "

 

آ.ک.پ به م.ه.پ مبدل شد

باییک در رابطه با سیاست‌های حزب آ.ک.پ این حزب را پیرو سیاست‌های فاشیستی حزب ملی‌گرا نامید که هر مخالفی را تهدید می‌کند.

جمیل باییک افزود:"برای لاپوشانی فاشیسم و نابودی خود سیاست‌های نژادپرستانه را ترویج می‌کنند. کردها تحت هیچ شرایطی به این رژیم باور ندارند. زیرا پیشتر برخی از کردها را فریب داده بود و به اصطلاح فقط با پ.ک.ک دشمنی می‌کرد ما آنچه به اثبات رسید این بود که رژیم حاکم دشمن تمام ملت کُرد است. شهرهای شمال کردستان را این رژیم غارت کرد. عفرین را همین رژیم غارت کرد، به کرکوک هشدار دادند که همین بلا را سر آنان هم خواهند آورد. تمامی کردها دیگر به چشم دشمن به رژیم ترکیه نگاه می‌کنند. از سوی دیگر رژیم حاکم دچار بحران اقتصادی بزرگی شده است.خلق بیکار و گرسنه است. برای لاپوشانی نارضایتی‌ها رژیم حاکم سعی در گسترش هر چه بیشتر نژادپرستی دارد. با دروغگویی سعی در فریب مردم دارند اما ماهیت آنان برای همه فاش شده است. نقاب از روی دروغگویان حاکم بر ترکیه افتاده است و کسی فریب دروغ‌های آنان را نمی‌خورد. انتخابات پیش از موعد در واقع تلاش برای نجات رژیم نژادپرست از فروپاشی است."

 

ریاست مشترک شورای اداری ک.ج.ک نسبت به شکست‌های مداوم ارتش ترکیه سخنانی ایراد کرده و گفت:"ارتش ترکیه توانایی جنگیدن را از دست داده است. سربازان ترکیه از نبرد با گریلاهای کردستان فرار می‌کنند. سربازان آنها با پول می‌جنگند و برای نجات جان خود از مرگ فرار می‌کنند. این سربازان بدون تکنیک‌های پیشرفته توانایی انجام هیچ جنگی را ندارند. سیاست جنگی ارتش ترکیه هم با شکست مواجه شده است.

 

جمیل باییک تصریح کرد:"پ.ک.ک برای خلق‌های خاورمیانه و سوسیالیست جهان به امید آزادی مبدل شده است. استقبال بی‌نظیری از پ.ک.ک و پارادایم رهبر آپو در جریان است. تمام نیروهای منطقه در برابر داعش فراری شدند اما این پ.ک.ک بود که به داعش پایان داد. این مهم با تلاش رهبر آپو و پ.ک.ک محقق شد. پ.ک.ک با اسلحه فلسفه، اندیشه و پارادایم رهبر آپو در برابر داعش ایستاد و پیروز شد... پ.ک.ک پیشاهنگی خلق‌ها، باورداشت‌ها، دوستداران محیط‌زیست. دمکراسی، آزادی و تمام بشریت را بر دوش گرفته است. به همین دلیل همه به چشم امید به پ.ک.ک می‌نگرند."

 

انقلاب در بطن انقلاب

جمیل باییک در پایان سخنان خود گفت:"زنان خاورمیانه چگونه به این سطح از انقلابیگری رسیدند؟ خلق‌ها این مبارزه را مورد تحقیق قرار دادند و اندیشه‌های رهبر آپو را مشاهده کردند. اکنون از پ.ک.ک انتظار دارند که مبارزه و مقاومت را هر چه بیشتر گسترش دهد. جنبش‌های سوسیالیست خواهان گامهای بزرگتری از سوی پ.ک.ک هستند. گامهایی همچون اینترناسیونال اول، دوم و سوم را از پ.ک.ک انتظار دارند. زنان آرژانتینی به همین دلیل اعلام کردند که رفیق سارا (سکینه جانسز) رهبر ماست.  زنان و جوانان، خلق‌های تحت ستم و دیگر خلق‌های آزادیخواه همگی اندیشه‌‌های رهبری را مبنا قرار می‌دهند. به همین دلیل جنبش آزادیخواهی کردستان هر روز بیش از پیش گسترش می‌یابد. این جنبش مرزهای کردستان و خاورمیانه را درنوردیده و در سطح جهانی مبارزه می‌کند. انقلابیون این جنبش هم باید بر این اساس رفتار نمایند. وظیفه ما دستیابی به پیروزی است. حقیقت رهبری و پ.ک.ک پیروزی است. به یک دستاورد و یا یک پیروزی بسنده نخواهد کرد. لازم است انقلاب در بطن انقلاب شکل گیرد و هر دستاوردی دستاورد دیگری را در خود فراهم نماید. پ.ک.ک جنبشی است که هیچگاه توقف نخواهد کرد."