با پایان روزهای سیاه، روزهای آبی و آفتابی خواهند آمد

سینان دایان زندانی سیاسی کرد که در زندان امنیتی شهر وان مدت ۵۰ روز است علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زده است اعلام کرد، نیرویی که ما را  سر پا نگه داشته است امید‌ و اراده ی ماست.

سینان دایان زندانی سیاسی کرد که در زندان امنیتی شهر وان مدت ۵۰ روز است علیه حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان دست به اعتصاب غذا زده است اعلام کرد، نیرویی که ما را  سر پا نگه داشته است امید‌ و اراده ی ماست. وی گفت؛"در پایان روزهای سیاه، روزهای آبی و آفتابی خواهند آمد."

 

این زندانی ۲۹ ساله در زندان امنیتی شهر وان، در اعتراض به  حصر رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان مدت ۵۰ روز است در اعتصاب غذا بسر می‌برد. وی در نامه‌ای برای پایان دادن به شهادت در زندانها، همه را به هشیاری دعوت کرد.

 

در نامه‌ای که توسط دایان فرستاده شده است با اعلام اینکه خواست آنها  خواست ملیونها انسان می‌باشد، آمده است؛"مرحله‌ای که در آن بسر می‌بریم و اینکه در روزهای آینده چه اتفاقاتی روی خواهند داد مشخص نیست، امیدواریم اتفاقات خوبی روی دهند. تنها یک راه حل وجود دارد و آنهم پایان دادن به حصر رهبری می‌باشد. به همین دلیل ما امیدواریم که در پایان این روزهای سیاه روزهای آبی و آفتابی خواهند آمد. تا به امروز بر سر این خاک بهای زیادی برای صلح داده شده و [در آینده نیز] داده خواهد شد. تا به امروز بیش از ۷ هزار تن در مقاومت اعتصاب غذا جای گرفته‌اند. این مقاومت که بشکلی بهمن آسا از ۸ نوامبر/ ۱۵ آبان ۹۷ شکل گرفت، دارای اهمیت و معنایی ارزشمند و بزرگ است. ممکن است فردا دیر شود به همین دلیل باید صدای مقاومتگران شنیده شود و اقدامات لازم انجام گیرد.