برادوست چرا و چگونه به اشغالگران پیشکش می‌شود؟!

سیدرضا گارزان یکی از فرمانده‌های گریلا در رابطه با تاریخ، بافت، مقاومت و خیانت‌ در منطقه برادوست که از سوی رژیم ترکیه با همکاری حزب دمکرات کردستان در حال انجام است با خبرگزاری فرات گفت‌وگو کرد

سیدرضا گارزان یکی از فرمانده‌های گریلا در رابطه با تاریخ، بافت، مقاومت و خیانت‌ در منطقه برادوست که از سوی رژیم ترکیه با همکاری حزب دمکرات کردستان در حال انجام است با خبرگزاری فرات گفت‌وگو کرد

 

تاریخ منطقه برادوست

گارزان در رابطه با عرصه برادوست گفت:"تاریخ این منطقه به هوری‌ها برمی‌گردد. تاریخ خلق به هوری‌ها، کاسیت‌ها، گوتی‌ها و ماهیری‌ها می‌رسد. برادوست متعلق به یکی از قبایل هوری به نام لوریهاست. نام رودخانه لولان هم از لوری‌ها آمده است. این خلق همیشه خود را محافظت کرده‌اند. تا دوره ساسانیان به زندگی آزادانه خود ادامه داده‌اند. پس حمله اعراب به کردستان در دوره ساسانیان فشارها بر خلق‌های زردشتی و مسیحی منطقه شدت گرفت. آثار باستانی متعلق به ادیان در این منطقه به وفور وجود دارد. تا دوره‌های سلجوقی، عباسی و اموی‌ها هم هیچ نیرویی توانایی کنترل کردها را نداشت. با تعیین امارت و امیری خواهان کنترل و تحت‌نظر قراردادن منطقه شدند. امارت‌ها فارقین، ساسون، هربورگ و زرزان در این دوره شکل گرفتند. در برادوست هم شیوه امارت ایجاد شد و ٢٢ عشیره و ١٢ قبیله در آن شریک شدند.

 

برادوست نام یک عشیره نیست. نام منطقه است. مرزهای برادوست از دره علی‌بگ تا چومان، سپس تا روژهلات کردستان (شنو، مرگور، ترگور، سوما و سلماس) را در بر میگیرد. از آنجا به منطقه شهیدان و سپس تا شـمزینان در شمال و منطقه بارزان در جنوب کردستان را هم شامل می‌شود. دیانه در این منطقه واقع شده است. نام دیانه هم از یکی از زنان برادوست گرفته شده است. شکاک‌های بخش روژهلات کردستان هم در منطقه برادوست جای گرفته‌اند. عشایر زرزان، سورچی، زراری، هرکی، خیلانی، شروانی و مَری در فدراسیون برادوست جای گرفته‌اند. اگر چه اکنون کمی از هم فاصله گرفته‌اند اما رابطه آنها همچنان ادامه دارد. اکنون نامها تغییر کرده‌اند و برادوست بخش‌های خاکورکی، شیخزادی، مِگزادی، رواندوزی، پیناسینی و شکیفی را شامل می‌شود. مِگزاده‌ها از بازماندگان نبرد قلعه دَم‌دَم هستند. میکری هم بخشی از برادوست‌ها هستند.

 

نیروهای فراوانی سعی در اشغال منطقه داشتند اما سرشان به سنگ خورد

سید رضا گارزان سپس به مقاومت برادوستی‌ها در مقابله با نیروهای اموی و عباسی پرداخت که چگونه نیروهای مهاجم را به شکست وادار کردند.

نه فارس‌های ایرانی و نه ترک‌های عثمانی، نه اسکندر مقدونی نتوانستند بر این منطقه مسلط شوند. تلاش کردند که آنرا اشغال کنند اما همه آنها با شکست مجبور به تَرک منطقه شدند.

 

در باب نام برادوست

گارزان خاطرنشان کرد که مسیحی‌ها، ایزدی‌ها و باورمندان به اسلام در مساوات و آشتی با هم در این منطقه زندگی کرده‌اند. وی افزود:"با برادری مسلمانان و دوستی ایزدی‌ها و مسیحی‌ها نام برادوست شکل گرفت. ایزدی‌اه اکنون در دیانه هم زندگی می‌کنند. بخشی از برادوست هستند، تا عهدنامه قصرشیرین منطقه برادوست یکپارچه بود، با این توافق شوم منطقه برادوست به دو بخش تقسیم شد. سال ١٨١۶ رژیم عثمانی ایزدی‌های این منطقه را قتل‌عام کرد. پس از این مرحله فدراسیون برادوست‌ها رو به نابودی گذاشت. خزینه منطقه را برای سلاطین غاصبگر عثمانی به غارت بردند. پس از تجدید قوا اینبار برادوست با پیشاهنگی شیخ رشید مرحله تجدید حیات خود را از سر گرفت.

 

جنگ مابین برادوست و بارزانی

سید رضا گارزان در رابطه با جنگ بین برادوست و بارزانی هم گفت:"شیخ رشید اعلام کرده است که بارزانی‌ها مسلمان نیستند و حق ندارند که خود را شیخ اعلام کنند. به همین دلیل شیخ احمد جنگ را شروع کرده است. شیخ رشید هم حضور بارزانی‌ها را در مسند شیخ قبول نکرده و جنگ مابین این دو شروع شد. در این جنگ ١۵٠٠ نفر جان خود را از دست دادند.

 

پس از ١٩۵٨ حین جنگ با دولت مرکزی عراق از سوی ملامصطفی، شیخ رشید از بارزانی‌ها حمایت نکرد، سپس تمام رؤسای عشایر منطقه برادوست که در برابر ملامصطفی قیام کرده بودند یکی پس از دیگری از سوی بارزانی‌ها به قتل رسیدند. آنانی که تسلیم شدند به بارزانی‌ها پیوستند.

 

بارزانی‌ها منطقه برادوست را پیشکش کردند

سید رضا گارزان در رابطه با دلیل حمله رژیم ترکیه به منطقه برادوست گفت:"برادوستی‌ها پ.ک.ک را دوست دارند. اما از ترس رژیم ترکیه و حزب دمکرات کردستان عراق نمی‌توانند علنا عشق به پ.ک.ک را اعلام کنند. به همین دلیل مورد خشم ترکیه و پ.د.ک قرار گرفته‌اند. خلق برادوست هم به شیوه‌ مختص به خود علیه اشغالگری ایستادگی می‌کند. بارزانی‌ها منطقه برادوست را واگذار کرده‌ و بر اشغالگری این منطقه از سوی رژیم غاصبگر تُرک چشـم پوشیده‌اند.

 

مزدوران عشیره گَردی در حمله به برادوست با ترکیه و حزب دمکرات همکاری می‌کنند

سید رضا گارزان افزود:"مزدوران گَردی در شمال کردستان علیه جنبش آزادیخواهی کردستان اعلام جنگ کرده‌اند و در جنوب کردستان هم همین مزدوران با همکاری حزب دمکرات کردستان عراق و شانه به شانه رژیم ترکیه سعی در اشغال منطقه برادوست دارند. در شمال مزدور ترکیه‌اند و در جنوب هم با ما می‌جنگند. این مزدوران در شمال با ترکیه همکاری می‌کنند. سپس با همکاری پ.د.ک به جنوب آمده و با نام پیشمرگ به شهروند عراقی مبدل شده‌اند. حقوق خود را از دیانه می‌گیرند، دارای ٣۵ هزار نفر هوادار هستند. بازی چرکین در منطقه برادوست این است. لازم است خلق ما و افکار عمومی از این فتنه آگاه باشند."

 

فراخوان برای خلق برادوست

گارزان در پایان به مقاومت برادوست اشاره کرده و اظهار کرد:"گریلاهای کردستان برای خلق برادوست آماده هرگونه فداکاری هستند. لازم است خلق منطقه ترس از بارزانی‌ها و تُرک‌ها را از دل خود بیرون کنند. خلق برادوست باید نسبت به تاریخ خود آگاه باشد. خانواده کریم خان می‌توانند پیشاهنگی این مقاومت را بردوش گیرند."