بستن مرزهای کولبری و تشدید بحران اقتصادی در مرزهای روژهلات

بستن مرزهای کولبری توسط دولت به بهانه ی سامان دادن به مرزها و کولبران سبب تشدید مشکلات اقتصادی در مرزهای روژهلات شده است.

بستن مرزهای کولبری توسط دولت به بهانه ی سامان دادن به مرزها و کولبران سبب تشدید مشکلات اقتصادی در مرزهای روژهلات شده است.

 

از حدود دو هفته پیش مرز سیرانبند بانه باز شده و به گمرک ایران سپرده شده است اما به گفته‌ی کاسبان بانه‌ای تا به حال هیچ کالایی از این مرز وارد نشده است.

 

به گفته‌ی بازاریان درصد بالای گمرک و همچنین پیچیدگی کارهای اداری و اخذ مجوز تا به حال مانع ورود اجناس بازاریان از این گذرگاه مرزی شده است.

 

بسته شدن مرزهای کولبری در آستانه‌ی نوروز و سال جدید و در زمانی که مسافران نوروزی به شهرهای مرزی روژهلات مثل بانه و مریوان سفر میکنند سبب رکود بازار در این شهرها و متضرر شدن کاسبانی شده است، که تنها با سرمایه ی شخصی و بدون هیچ پشتوانه‌ی دولتی به ایجاد شغل پرداخته بودند.

 

علاوه بر کسبه و بازاریان تعداد زیادی مرزنشین و کولبر که درآمدی جز کولبری ندارند بیکار شده و در وضعیت وخیمی قرار گرفته‌اند.

 

تا به حال علی رغم وعده های بسیار از جانب فرماندان و استاندار سنه و مسئولین هیچ گونه رسیدگی به وضعیت شهروندان و کسبه و کولبران نشده است.

 

تبدیل مرزهای کولبری به پیله وری تنها در راستای اخذ گمرک از کسبه و تشدید مشکلات مالی و اقتصادی شهروندان روژهلات صورت گرفته است.