بسه ارزنجان: هر کس با کردها متحد شود پیروز خواهد شد

بسه ارزنجان عضو شورای رهبری ک.ژ.ک با اشاره به نقش استراتژیک خلق کرد در ترکیه اعلام کرد، "هر کس با کردها متحد شود موفق خواهد شد".

  بسه ارزنجان عضو شورای رهبری کنگره‌ی زنان کردستان ک.ژ.ک در برنامه‌ی تلویزیونی مدیاهابار شرکت کرده و سوالات روزنامه‌نگار آرارات سویدا را پاسخ گفت.

  ارزنجان اعلام کرد، شکست آ.ک.پ در انتخابات استانبول برای نیروهای دمکراسی مایه‌ی شادمانی و وضعیتی مثبت است. وی اظهار داشت، این نتایج در همان وقت آ.ک.پ - م.ه.پ را به لرزه درآورد.

  ارزنجان با اشاره به نقش کردها در این انتخابات گفت، "رای دهندگان کرد نقشی استراتژیک ایفا نمودند. در بعد جمعیتی و ابعاد اجتماعی – اقتصادی - سیاسی نیز استانبول شهری استراتژیک است. در چنین شهری بکار بستن آرای نیروهای دمکراسی و آزادی خواه علیه فاشیسم آ.ک.پ – م.ه.پ و نتایجی که بدست آمد برای دمکراسی ترکیه و حل مسئله‌ی کرد بسیار مهم است. "

  ارزنجان اعلام نمود،  ضربه‌ی مهلکی بر فاشیسم آ.ک.پ – م.ه.پ وارد شده است.

  خلق کرد در ترکیه دارای رای استراتژیک است

  ارزنجان اعلام کرد، خلق کرد در تمامی ترکیه دارای رای استراتژیک هستند و افزود، " خلق کرد سازماندهی شده‌اند، دارای ایدئولوژی، رهبری و پیشاهنگ هستند. به همین دلیل مبارزه کرده و مقاومت می‌نماید. زمانیکه از این بعد ارزیابی می‌شود، خواهیم دید که اتحادی که با کردها انجام بگیرد به موفقیت دست خواهد یافت. این مسئله در انتخابات استانبول بار دیگر نشان داده شد. وضعیت انتخابات استانبول وضعیتی آگاهانه بود. نه تنها خلق کرد، نیروهای دمکراسی و تمامی کسانیکه به ه.د.پ رای می‌دهند انتخابی آگاهانه انجام دادند. موفقیت امام‌اغلو بدین شکل است. به همین دلیل بایستی با توجه به این مسئله موضع گیری شود. در آنکارا نیز بە همین شکل بود، در آدانا و مرسین نیز چنین بود. در این مناطق با آرای کردها به عنوان شهردار انتخاب شدند. بایستی به این امر واقف بود. معیار " کرد بدون ترک نخواهد بود، ترک بدون کرد نخواهد بود"‌ که رهبرمان آن را اعلام کردە بودند در این چهاچوب است. با اتحاد خلق‌ها صلح پیروز خواهد شد. "

  ارزنجان درباره‌ی آینده‌ی پیشرو اظهار داشت، " بسیار مهم است که اتحاد دمکراسی تقویت گردد. وضعیت و جوی که در استانبول ایجاد شد بایستی در تمامی ترکیه به کار گرفته شود. بنیان و فرصتی بسیار مهم بدست آمده است."

  مهم مبارزات ماست

  ارزنجان اظهار داشت، در انتخابات استانبول به رژیم آ.ک.پ- م.ه.پ ضربه‌ای مهلک وارد شد و افزود، " بایستی این اتحاد فاشیسم درک کند که با حملات خویش نه در ترکیه و نه در خاورمیانه به قدرتی مبدل نخواهد شد. ممکن است که به سیاست‌های پیشین خود، حملات علیه روژاوا، خاکورک و نیروهای دمکراتیک در ترکیه ادامه دهد. می‌توانیم بگوییم؛ آ.ک.پ در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شرایطی نیست که به آسانی قادر به انجام آن باشد. به ویژه پس از انتخابات استانبول رژیم آ.ک.پ – م.ه.پ مشروعیت خود را از دست داد. مردم ترکیه در انتخابات این مسئله را به خوبی دیدند. قدرت‌های بین‌المللی نیز به خوبی این مسئله را دیدند. در این مسئله آنچه اهمیت دارد مبارزات ماست. "

  شرایطی غیر قابل درک است، پ.د.ک دو دستی میهنش را به دولت ترک تقدیم می‌کند

  بسه ارزنجان حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان و همکاری پ.ک.د با آن را ارزیابی نموده و گفت، "درک کردن واقعیت پ.د.ک دشوار است. از سال ۱۹۹۲ تاکنون این همکاری‌ها وجود دارد. حکومتی منطقه‌ای تشکیل شده است و شانسی بزرگ را بدست آورده‌اند. در عرصه‌ی بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده‌اند. اکنون پ.د.ک دو دستی دستاوردها را به ترکیه تحویل می‌دهد. این مسئله غیر قابل درک است. در برابر ترکیه می‌توانستند موضعی با اراده را نشان دهند. قابل درک نیست که چرا در برابر ترکیه خود را ضعیف می‌پندارند. در حالیکه این شرایط می‌توانست بسیار متفاوت باشد."