بسه هوزات: در عفرین پروژه اوجالان هدف هجوم قرار گرفته است

بسه هوزات ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان طی گفتگویی با خبرگزاری فرات، هجوم به عفرین را ادامه توطئه بین المللی پانزدهم فوریه سال ١٩٩٩ علیه اوجالان دانست و اعلام کرد که این هجوم با مقاومت در هم شکسته خواهد شد

بسه هوزات ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کردستان طی گفتگویی با خبرگزاری فرات، هجوم به عفرین را ادامه توطئه بین المللی پانزدهم فوریه سال ١٩٩٩ علیه اوجالان دانست و اعلام کرد که این هجوم با مقاومت در هم شکسته خواهد شد

 

بسه هوزات با یادآوری آنکه عملیات توطئه آمیز پانزدهم فوریه ١٩٩٩ علیه اوجالان اقدامی برای از بین بردن رهبری و حزب کارگران کردستان بود گفت: این توطئه به هدف خود نرسید اما پس از نوزده سال همچنان ادامه دارد. رهبر آپو  و خلق کرد و جنبش ما این حمله را با مقاومت خنثی کردند. حکومت اشغالگر ترکیه و نیروهای استثمارگر اکنون نیز با هجوم به کردستان سعی در به نتیجه رساندن طرح خود دارند.

ریاست مشترک ك.ج.ك هجوم به عفرین را در این چارچوب دانست و گفت: سیاست فاشیستی ترکیه محدود به باکور نیست و مابقی کردستان را نیز در بر می‌گیرد. می‌خواهند دستاورد کردها در هر منطقەای را از بین ببرند و کردها را وادار به تسلیم شدن کنند.  در شش سال گذشته با استفاده از شبه‌نظامیان تبه‌کار داعش و النصره به روژاوا حمله کردند. وقتی که این گروهها در جنگ‌های شدید توسط یگان‌های مدافع خلق و نیروهای سوریه دمکراتیك از بین رفتند، اکنون ارتش ترکیه رأسا وارد عمل شده و می‌خواهد شمال سوریه را اشغال کند.

 

بسه هوزات در رابطه با اعمال حصر فشرده بر اوجالان و قطع کلیه تماس‌ها در جزیره امرالی نیز گفت: می‌خواهند جلوی تأثیرگذاری اندیشه و رهنمودهای رهبر آپو را بگیرند. رهبری ما از نوزده سال پیش در انزوایی سنگین بسر می‌برد. این اقدامات تحت نظارت نیروهای بین‌المللی سهیم در توطئه پانزدهم فوریه ١٩٩٩ صورت می‌گیرد در حالی که جهان بخوبی نتیجه پروژه و نظریات رهبر آپو در شمال سوریه که مورد توجه نیروهای دمکراتیك و انقلابی قرار گرفته است را می‌بیند. خاورمیانه از این مدل تأثیر پذیرفته است. می‌خواهند این امید جوامع فرودست را خفه کنند. 

 

وی با یادآوری آنکه کردها در چهل سال گذشته مبارزه بی‌امانی در برابر فاشیسم در ترکیه انجام داده اند گفت: کردها جبهه مقاومت خود را وسیعتر کرده و پیروزی‌های زیادی به دست آوردەاند. اکنون عفرین جبهه اصلی این جنگ است. قدرت‌های بین‌المللی مانند روسیه، امریکا و رژیم سوریه در این طرح شریک هستند و بخاطر منافع سیاسی و اقتصادی خود با ترکیه همراه شدەاند.  آشکارا اعلام می‌كنیم که مقاومت خلق و مبارزان ما این هجوم را در هم می‌شکند. عفرین در برابر اشغالگری ترکیه ایستاده و مقاومتی ستودنی از خود نشان داده است.

 

بسه هوزات اضافه کرد: بیش از بیست روز از این هجوم سنگین می‌گذرد اما نتیجەای نگرفتەاند. در نوار مرزی به باتلاق افتادەاند و نمی‌دانند که چگونه خارج شوند. حکومت ترکیه در تنگنا قرار گرفته و در داخل با بحران‌های عمیقی مواجه است.

 

پروژەی رهبر آپو در عفرین عملی شده بنابراین هجوم کنونی در عین حال به پروژه و سرمشق‌های اوجالان است. اما باید بدانند مبارزه آزادیخواهی ما از مرزهای کردستان عبور کرده و به جبهه ی آزادی و عدالت‌خواهی در خاورمیانه بدل شده است.  سیستم دمکراتیكی که در مناطق شمال سوریه تأسیس شده است همان پروژه "ملت دمکراتیك" رهبر آپو است که آزادی خلق‌ها و زنان پایەهای آن هستند.