بشتاش: به تاکید خلق ما و همچنین ه.د.پ هرگز تسلیم نخواهند شد

​​​​​​​مرال دانش بشتاش نماینده‌ی شهر سرت ه.د.پ اعلام کرد، آ.ک.پ قصد دارد با تحمیل خفقان سیاسی بر ضد سیاستمداران، روزنامه نگاران و خلق ما حکومت خود را طولانیتر کنند و خلق ما را ناچار به تسلیم شدن بکنند، اما آ.ک.پ هرگز پیروز نخواهد شد

مرال دانش بشتاش نماینده‌ی شهر سرت ه.د.پ اعلام کرد، آ.ک.پ قصد دارد با تحمیل خفقان سیاسی بر ضد سیاستمداران، روزنامه نگاران و خلق ما حکومت خود را طولانیتر کنند و خلق ما را ناچار به تسلیم شدن بکنند، اما آ.ک.پ هرگز پیروز نخواهد شد.

 

مرال دانش بشتاش نماینده‌ی سرت حزب دمکراتیک خلق‌ها در مورد عملیات پاکسازی سیاسی اخیر دولت ترکیه در ٨ شهر بر علیه ه.د.پ گفت: این عملیات نشان می‌دهد آ.ک.پ شروع به انتخابان زود هنگام کرده است.

 

بشتاش گفت: هر کاری از دستشان بر می‌آیند انجام بدهند، ه.د.پ در هر حالت در انتخابات حضور خواهد داشت و همه‌ی آن شهرداریهایی که توسط قیم تصرف شده‌اند را دوباره پس خواهیم گرفت و به تاکید خلق ما و ه.د.پ هرگز تسلیم نخواهند شد.

 

بشتاش همچنین گفت عملیات پاکسازی سیاسی که در ٨ شهر انجام شده است از مبانی قانونی و انسانی دور هستند. این عملیات ادامه‌ی عملیات سال ۲۰۰۹ است که دولت ترکیه بر ضد ک.ج.ک انجام داد.

 

این نماینده‌ی ه.د.پ اعلام کرد: همانند که عملیات سال ۲۰۰۹ هم اکنون نیز سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، اعضای انجمنهای زنان و رئیس مشترکهای شهرداری‌ها هدف قرار داده شده و پس از آنکه از دستگیر شدگان بازجویی می‌شود اهداف دستگیری‌ها مشخص می‌شود.

 

بشتاش در ادامه گفت: بعد از بازداشت‌ها از آنها سوال می‌شود آیا شما با سازمانهای غیرقانونی در ارتباط هستید؟ آیا شما نام کد (نام پنهان) دارید یا نه؟ آیا یکی از اعضای سازمان به خانه‌ی شما آمده بود؟ این سوالها برای همه‌ی دستگیرشده‌ها یکسان است. هیچ مدرکی هم در دست ندارند و نمی‌توانند چیزی را ثابت کنند، همین امر نشان می‌دهد آ.ک.پ انتخابات زود هنگام خود را آغاز کرده است.

 

بشتاش همچنین گفت: عملیات پاکسازی سیاسی دقیقا پس از سخنرانی اردوغان در مورد قیمهای شهرداری‌ها آغاز شد. اردوغان آن رئیس جمهوریست که همه‌ی رای دهندگان به ه.د.پ را تروریست نامید. همین امر ثابت می‌کند که انتخابات کاملا ساختگی و فرمالیته است. اما آنها هرکاری که می‌خواهند بکنند ه.د.پ در هر حال در انتخابات شرکت خواهد کرد و آن شهرداری‌هایی که توسط قیمها مصادره شده را با رای بالا پس خواهیم گرفت.

 

هیچ کس نمی‌ترسد اما خشم خلق افزایش می‌یابد

بشتاش گفت آ.ک.پ قصد دارد با این عملیات دوره‌ی خود را طولانیتر کند و خلق را تسلیم خود کند، اما همانطور که قبلا موفق نشدند حالا هم موفق نخواهند شد.

 

بشتاش به انتخابات زودهنگام یک نوامبر ۲۰۱۵ و ۲۴ ژوئن ۲۰۱٨ اشاره کرد و گفت: می‌خواهند بازداشت و حمله و ممانعت را به امری روزمره تبدیل کنند اما ما این اعمال غیرقانونی را قبول نخواهیم کرد. باید بدانند با این بازداشت‌ها و فشار و اعمال غیردمکراتیک هرگز خلق ما و رای دهندگان ما نمی‌ترسند بلکه خشممان افزایش می‌یابد. این فشارها باور ما را به دمکراسی و صلح و سیاست بیشتر می‌کند.

 

بشتاش در پایان سخنانش گفت: هیچ کس از این عملیات و فشارها نترسیده است‌، ما و خلقمان هرگز تسلیم نخواهیم شد.