بمباران مناطق دفاعی مدیا توسط جنگنده‌های رژیم غاصب ترک

​​​​​​​هواپیماهای جنگنده رژیم غاصب ترک مناطق گاره، خاکورکو  زاپ را بمباران کردند

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کردستان با صدور اطلاعیه‌ای از تداوم حملات هوایی و بمباران مناطق دفاعی مدیا توسط ارتش ترک سخن به میان آورده است

 

در اطلاعیه آمده است:

"ساعت ١١:٣٠ پنج‌شنبه ١٠ ژانویه/ ٢٠ دی‌ماه مناطق میروکه در عرصه گاره و ساعت ٢٠ تا ٢٢ عرصه کانی‌قرژ در منطقه خاکورک توسط جنگند‌های  ارتش ترک بمباران شدند.

 

ساعت ١١:٣٠ روز جمعه ١١ ژانویه/ ٢١ دی منطقه شكفتا برینداران در زاپ و ساعت ١٢:٣٠ منطقه کورژارو و کونیشکا و همچنین ساعت ١٣:٣٠ همین روز منطقه کارکرا  از سوی جت‌های جنگنده رژیم ترک بمباران شد."