"بهترین راهکار و ایستار برای جوانان مشارکت در جبهه نیروهای دمکراتیک و مقاومتگر است"

آرین آری؛ زنان مبارز با تمام توان به صیانت و محافظت از مبارزات و ارزش‌های خلقمان و انجام وظایف انقلابی خود مبادرت می‌نماید.

   "آریَن آری" از فرماندهان نیروهای مدافع زنان شرق کردستان- ه.پ.ژ در برنامه (لاپه‌ره) رادیو (دنگی وه‌لات) درباره رویدادها و وضعیت اخیر شرق کردستان و ایران گفتوگو کرد. چکیده‌ای از این سخنان آری را در ذیل بخوانید.

   آرین آری از فرماندهان نیروهای مدافع زنان شرق کردستان در ابتدای سخنانش اظهار کرد؛ کردستان برخوردار از تاریخ و فرهنگی کهن و سرشار از منابع طبیعی است که بخاطر این ویژگی‌ها دارای موقعیتی استراتژیک در منطقه است. متاسفانه به این دلیل که در طول تاریخ معاصر ایران به صورت مداوم تحت استیلا و اعمال سیاستهای آسمیلاسیون و جنگ افروزانه از جانب حکومت‌های استعمارگر کردستان قرار گرفته، این وضعیت منجر به آسیب‌ها و تخریبات گوناگون اجتماعی و فرهنگی عمیقی شده است. به عبارت دیگر وضعیت پیش آمده موجود را می‌توان اوج بحران در جامعه و قرار گرفتن جامعه در لبه پرتگاه قلمداد نمود.

   آرین آری در ادامه با یادآوری فتنه‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران گفت؛ در این میان رژیم استعمارگر ایران از هر شیوه‌ای برای تفرقه افکنی میان آحاد مردم استفاده میکند تا بتواند به عمر رژیم استثمارگر خویش در کردستان بیفزاید. رژیم استعمارگر در حال حاضر با افزایش فشارها و تهدیدات بین‌المللی روبرو گشته و از سوی دیگر نیز به دلیل ناکارآمدی و پوسیدگی ساختار ایدئولوژیک نظام جهت سرکوب اعتراضات و نارضایتی‌های داخلی متوسل به تشدید سیاست ارعاب و وحشت در میان جوامع ایران نموده است. علی رغم وجود جنایات و فشارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که بر مردم تحمیل شده است، شاهد آن هستیم که جامعه و نیروها و اشخاص خواهان دمکراسی به مقاومت و مبارزه ادامه می‌دهند، متاسفانه در این میان قشری از جوانان به دلیل ناامیدی و سرخوردگی، فرار از این وضعیت را ترجیح می‌دهند و اقدام به مهاجرت از میهن خویش می‌کنند. با توجه به تجارب تاریخی و واقعیات کنونی جامعه، بهترین راهکار و ایستار قرار گرفتن در جبهه نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه جامعه و شرکت در یک مقاومت تاریخی و ایفای نقشی تاریخی است.

   آرین آری در رابطه با تحرکات اخیر سپاه پاسداران در نواحی مرزی شرق کردستان و نظامی-امنیتی نمودن بیشتر فضای اجتماعی جامعه خاطرنشان ساخت: با نگاهی کلی به وضعیت کنونی رژیم، شاهدیم که همزمان با اوج گرفتن فشار و تهدیدات خارجی و داخلی بنا به سنت همیشگی سردمداران حکومت، این بار نیز جهت انحراف، تحریف و خنثی نمودن موج اعتراضی شکل گرفته در جامعه ایران و بخصوص شرق کردستان رژیم استبدادی اسلامی ایران، اقدام به بحران‌سازی و فراهم نمودن زمینه‌های مشروعیت بخشی به سیاست‌های خارجی و داخلی فاجعه بار خود دارد. به عنوان مثال علی‌رغم اینکه نیروهای مدافع شرق کردستان بارها اعلام نموده اند که خواستار شروع جنگ و درگیری با نیروهای نظامی ایران نبوده و تنها در چارچوب دفاع مشروع، مبادرت به انجام وظایف سازمانی خود می‌نمایند، در روزهای اخیر نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مختلفی از شرق کردستان اقدام به تهاجم و درگیری‌های شدید نموده‌اند که تا بحال منجر به شهادت چند تن از رفقای ما و به هلاک رسیدن شمار زیادی نیروهای اشغالگر و مزدوران محلی رژیم شده است. همچنین در سطح جامعه شاهد افزایش روز افزون بازداشت‌ها و صدور و اجرای احکام غیر انسانی خصوصا در رابطه با فعالین سیاسی و مدنی هستیم.

   آرین آری فرمانده نیروهای مدافع زنان شرق کردستان در پایان صحبتهایش خاطر نشان نمود: با وجود تمامی فشار و تهدیدات، خلق کرد و سایر خلق‌های ساکن در ایران همچنان بر مقاومت و پیگیری مطالبات بر حق و مواضع دمکراتیک و آزادیخواهانه خود پافشاری می‌نمایند. ما نیز به عنوان نیروهای مدافع زنان شرق کردستان- ه.پ.ژ با تمام توان به صیانت و محافظت از مبارزات و ارزش‌های خلقمان و انجام وظایف انقلابی خود مبادرت می‌نماییم. بدون شک جامعه و خلقمان به سطحی از آگاهی رسیده‌اند که به دام تبلیغات و شایعات تفرقه افکنانه رژیم اشغالگر اسلامی ایران گرفتار نشوند. خصوصا در روزهای اخیر شاهد آنیم که رژیم با توسل به هر گونه امکان و راهکاری در صدد ایجاد شکاف و از بین بردن رابطه و تعامل میان نیروهای گریلایی با اقشار مختلف جامعه است. اما همچنان که در گذشته نیز خلق کرد نشان داده‌اند هیچگونه فشار و سیاستی نخواهد توانست مردم و نیروهای مدافع و مبارز خود را از یکدیگر جدا نموده و برعکس در نتیجه‌ی این فشارها و سیاست‌ها هم سطح آگاهی و شعور سیاسی خلقمان افزایش یافته و هم بهانه‌ای جهت تقویت و توسعه مبارزات آزادیخواهانه ما شده است.