بولدان: نسیم آرامش، صلح و امید از امرالی می‌وزد

پروین بولدان اعلام کرد، هر وقت دیداری در امرالی صورت می‌گیرد، نسیم آرامش، صلح و امید در کشور شروع به وزیدن می‌کند.

پروین بولدان ریاست مشترک ه.د.پ به مناسبت عید فطر به شهرداری و مرکز ه.د.پ در ایغدر رفت.

وی با اشاره به مقاومت اعتصاب غذا یادآور شد، جشن امسال متفاوت است و افزود:"نه تنها اعتصاب غذا بلکه مقاومت روزه‌ی مرگ هم انجام گرفت. با امید بر مقاومت پای فشردندو مبارزه را به سر منزل پیروزی رساندند."

بولدان اظهار داشت، انزوای تحمیلی نه تنها مسئله‌ی کردها، بلکه مسئله تمامی خلق‌های ترکیه است و افزود؛"حصر نه تنها در امرالی بلکه در تمامی ترکیه گسترده شده است."

پروین بولدان در پایان اعلام کرد، مقاومت‌های اعتصاب غذا و روزه‌ی مرگ سرانجام به انجام ملاقات در امرالی انجامید و افزود:"ما از همان ابتدا می‌گفتیم هر زمان که دیداری در امرالی صورت بگیرد، نسیم آرامش، صلح و امید در کشور شروع به وزیدن می‌کند. وقتی مانع ملاقات وکلای اوجالان با موکلشان شده و حصر را تحمیل می‌کنند ناامیدی در کشور بال می‌گستراند. به همین دلیل ما می‌گوییم بایستی حصر تماما پایان یابد. با رفتن خانواده و وکلا به امرالی گامی برداشته شده و حصر تا حدی پایان یافته است. این‌ با هدف جلوگیری از جای گرفتن مسئله انزوا در روزمرگی ترکیه است، در آغاز رفقای زندان، ما و خلق کرد و جامعه‌ی ترکیه هیچگاه این مسئله را از بحث‌های روزانه‌یمان دور نخواهیم ساخت."