بیانیه‌ی ه.پ.گ در مورد اعلام مشخصات شهدای ٢٠١٨

مرکز اطلاع‌رسانی نیروهای مدافع خلق-ه.پ.گ در مورد شهدای سال ۲۰۱٨ که هنوز مشخصات آنها اعلام نشده است بیانیه‌ای منتشر کرد

متن بیانیه به شرح زیر می‌باشد:

"سال ۲۰۱٨ که برای گریلاهای کردستان با پاسخ به حملات اشغالگران سپری شد، به سالی مبدل گردید که در آن برای آزادی خلقمان و مبارزه با توطئه در کردستان پیروزیهای بزرگی کسب کرده‌ایم. رژیم فاشیست آ.ک.پ که میخواهد دستاوردهای خلقمان را نابود کند، قصد گسترش کشتار و قتل عام خود را داشت .به همین دلیل در کردستان جنگ سختی در جریان است.

 

نتیجه‌ی این جنگها به صورت روزانه، توسط ما برای افکار عمومی اعلام می‌شود. اما به دلیل دشواری جنگ و شرایط دشوار جبهه‌های جنگ، برخی از رخدادها فوری اعلام نمی‌شود. در اعلام نتایج جنگهای سال ۲۰۱٨ ما اعلام کردیم که در جنگ گریلاهایمان با دشمنان ۵۲۳گریلا شهید شده‌اند. بنابر دلایل ذکر شده ما نتوانستیم مشخصات تعدادی از شهدای سال ۲۰۱٨ را اعلام کنیم. هنوز اطلاعات دقیقی در مورد تعدادی از رفقای شهیدمان به دستمان نرسیده است. پس از آنکه این جزئیات در اختیار ما قرار گیرد اسامی و مشخصات شهدا را اعلام خواهیم کرد."