تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرماشان

خبرها حاکی از تجمعات دانشجویان دانشگاه صنعتی کرماشان در اعتراض به مشکلات صنفی و آموزشی است.

خبرها حاکی از تجمعات دانشجویان دانشگاه صنعتی کرماشان در اعتراض به مشکلات صنفی و آموزشی است.

 

شبکه حقوق بشر کُردستان به نقل از یکی از دانشجویان این دانشگاه نوشته است روز دوشنبه جمعی از دانشجویان در اعتراض به روند فزاینده خصوصی سازی سیستم آموزشی و همچنین وضعیت نامناسب امکانات رفاهی و آموزشی دانشگاه صنعتی کرماشان تجمع کردند.

 

بر اساس مصوبه‌‌ وزارت علوم، در صورتی که دانشجویان نتوانند دوران تحصیلی خود را در موعد مقرر به اتمام برسانند، ادامه تحصیل آنها منوط به پرداخت هزینه خواهد بود. همچنین هزینه خوابگاه و تغذیه نیز به صورت آزاد محاسبه خواهد شد.

 

به گفتەی یک دانشجوی معترض، با توجه به وضعیت بد اقتصادی حاکم بر ایران و افزایش تورم و بیکاری، بسیاری از دانشجویان قادر به پرداخت هزینه های درخواست شده نخواهند بود.

تصاویر  به دست آمده از تجمع دانشجویان که ادامه دار بوده است نشان می‌دهد که آنها علیه بسیج دانشجویی نیز شعار می‌دهند.