تحصن مادران روسری سپید در مجلس ترکیه

مادران کردستانی که فرزندانشان در محکومیت حصر عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد به اعتصاب غذا و روزه مرگ دست زده‌اند برای واداشتن وزارت دادگستری ترک‌ها به گفتگو در مجلس ترکیه تحصن کردند

  مادران روسری سپید که عزیزان زندانیشان در اعتصاب غذا و روزه مرگ به سر می‌برند با هدف مجبور کردن دولت ترک در مجلس این رژیم دست به تحصن زدند. تحصن مادران پس از نشست هفتگی حزب دمکراتیک خلق‌ها آغاز شد. مادران کرد از شهرهای آمد، وان و مردین در این تحصن حضور به هم رسانده‌اند.

  نزاهت تکه به نمایندگی از مادران متحصن از وزارت دادگستری ترکها خواست که به مذاکره با مادران بشتابد.

  تکه گفت:"تا حصر و انزوای امرالی پایان داده نشود توقف اعتصاب غذا در کار نخواهد بود. ٣٠ زندانی محبوس در روزه مرگ هستند. هر آن احتمال دارد خبر مرگ آنها برسد. پیشتر ٨ تن جانشان را از دست دادند. ما نظاره‌گر مرگ فرزاندانمان نخواهیم بود."

  این مادر کردستانی خطاب به رژیم سفاک ترک گفت:"ما مادریم، برای همصدایی با فرزندانمان اینجا جمع شده‌ایم. تا خواسته‌هایمان پذیرفته نشوند تحصن را ادامه می‌دهیم. ما خواسته خود را بیان کردیم. اگر دادگستری رژیم ترک میل داشته باشد ما هیئتی سه نفره را به دیدار آنان می‌فرستیم. اگر نپذیرند ما اینجا خواهیم ماند. کار ما به اینجا کشید، دیگر بس است. یکی از دخترانم برای رسوا کردن حصر بدنش را به آتش کشید، نمی‌خواهم پسرم را در اعتصاب غذا از دست دهم. این حق طبیعی من و مادران دیگر است."