تحمیل زبان ترکی و ممنوعیت عبور و مرور در برادوست

ارتش اشغالگر ترکیه در بخشی از منطقه‌ی برادوست، عبور و مرور روستاها را ممنوع کرده و آموزشگاهی به زبان ترکی را تاسیس کرده است.

   در چهارچوب اقدامات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در جنوب کردستان، نیروهای اشغالگر در منطقه‌ی برادوست چند قرار خودسرانه را اتخاذ کرده‌اند. 

  زوبیر برادوستی روزنامه‌نگار با شرکت در برنامه‌ی تلویزیونی ستیرک تیوی اظهار داشت، از ساعت ۲۱:۴۵ تا ۶ صبح عبور و مرور ممنوع بوده و هیچ یک از اهالی قادر نیستند از خانه‌هایشان خارج شوند. حتی از اذان و نماز صبح اهالی در مساجد جلوگیری می‌شود. 

  قرارهای گرفته شده از سوی دولت اشغالگر ترکیه در مغایرت با قوانین عراق و جنوب کردستان است. 

  این روزنامه‌نگار اعلام کرد، اشغالگران به اهالی منطقه اخطار داده‌اند در صورت هر گونه سرپیچی از این قرارها هدف قرار داده می‌شوند. 

  تحمیل زبان ترکی بر مردم برادوست

  ارتش اشغالگر ترکیه در روستای اشمی واقع در برادوست آموزشگاهی ترکی تاسیس کرده است. دانش آموزان منطقه ناچارند یک روز در هفته به این آموزشگاه رفته و ترکی بیاموزند. هدف از تاسیس این آموزشگاه نابود ساختن زبان کردی و تحمیل زبان ترکی بر اهالی منطقه است. 

  رژیم اشغالگر ترکیه در مناطقی که به اشغال درآورده است قوانین خود را اعمال نموده و این مناطق را بمانند بخشی از مرزهای خود محسوب می‌کند. در برابر تمامی این اقدامات حکومت عراق و اقلیم کردستان هیچ واکنشی نداشته‌اند.